Säkerhetsrutiner kring hantering av asbest

Igår ankom en båt med inplastad, asbestförorenad jord till Härnösand, för vidare transport till deponin vid Älands återvinningsanläggning. Vid lossning av säckarna har revor uppstått i ett fåtal av säckarna och vi vill vara transparanta med hur detta hanteras för att stilla eventuell oro.

Den last på 7 700 ton förorenad jord som ankom under gårdagen innehåller totalt 1-2 % asbest, alltså totalt ungefär 140 ton faktisk asbest. Som jämförelse väger ett rent asbesttak på en normal villa cirka 10 ton.

- Trots den stora uppblandningen har vi noga genomtänkta rutiner för hanteringen där vi har tagit höjd för eventuella händelser som till exempel en reva i någon av säckarna. Att såväl personal som allmänhet känner sig trygga med hanteringen är självklart viktigt, säger Jonas Jacobsson, Driftchef vid Älands återvinningsanläggning.

Av de hittills 2 200 lossade säckarna är det 10 stycken som har fått revor vid hanteringen. För att inte transporteras tillsammans med hela säckar placeras dessa i en separat container med lock och vattenbegjuts för att minimera risken för dammspridning innan de transporteras vidare till Äland. Med en enskild container för dessa säckar blir också saneringen enklare.

- Personalen i Äland är vana att hantera asbest och bär skyddsutrustning i form av bland annat engångsoveraller och andningsskydd med partikelfilter. Vår hantering är så säker den bara kan bli. De privattransporter vi tar emot på otäckta släp flera gånger per vecka utgör en betydligt större risk för hälsan, konstaterar Jonas.

Noggranna säkerhetsrutiner

HEMAB har tydliga säkerhetsrutiner för mottagande av asbest:

 • All asbest som vi tar emot skall vara väl förpackad (sluten)
 • Vi besiktar säckarna så de är täta.
 • Är de godkända i besiktningen så behöver de inte täckas in samma dag.
 • Visar det att någon inte är sluten så måste det deponeras samma dag.

Om det går hål på en säck i Äland skall materialet vattenbegjutas, samlas upp och genast deponeras. Om asbest har kommit i kontakt med container, skopa eller dylikt, måste dessa omedelbart rengöras. Då ska detta följas:

 • Skyddskläder och andningsskydd ska användas.
 • Skyddskläder ska vara i dammfrånstötande material och utan fickor, slag eller liknande.
 • Skyddskläder och personlig skyddsutrustning ska hållas åtskilda från andra arbetskläder och privata kläder.
 • Asbestförorenade skyddskläder får inte tvättas tillsammans med andra kläder.
 • Andningskyddet har Partikelfilter klass P3, (eller liknande) och måste bytas inom 50 timmar.
 • Skor byts ute och stoppas i en plastpåse.
 • Engångsoverall kastas efter användning.
 • Den som öppnar/stänger containern ska bära all skyddsutrustning.

Kontakt

Jonas Jacobsson, Driftchef Älands återvinningsanläggning, 070-310 62 33, jonas.jacobsson@hemab.se

Klicka på bilden för att se en kort film där Jonas Jacobsson berättar om och visar hur vi hanterar asbest i Äland.