Så fungerar elnätet i Sverige

Elmarknaden är en komplicerad historia med många faktorer som påverkar så väl produktion som pris. Vi har sedan tidigare försökt förklara hur den europeiska marknaden påverkar oss i Sverige. Nu reder vi ut hur det fungerar inom landets gränser.

Elområden

I drygt tio år har vi haft fyra elområden i Sverige som vid olika tillfällen kan ha sitt eget elpris. Det senaste halvåret har vi kunnat se stora skillnader i priser inom landet, eftersom vi påverkas av omvärldens prisökningar i och med att vi hänger ihop med andra länders elområden.

Poängen med införande av elområden var att de ska stimulera till investeringar i ny elproduktion där det finns ett underskott på el. Det skulle också tydliggöra var elnäten behöver förstärkas för att kunna föra över mer el inom Sverige.

Sedan elområdena infördes i Sverige har vi haft ett överskott på el i de två norra elområdena (Luleå och Sundsvall) och underskott på el i de båda södra (Stockholm och Malmö). Det har resulterat i prisskillnader mellan norra och södra Sverige, dock inte tidigare i den utsträckning som under 2022. Utvecklingen är likartad på flera håll i världen och den stora orsaken är prisutvecklingen på kol, olja och naturgas.

El och elnät i Sverige

I Sverige ligger huvudansvarig för att få elsystemet att fungera, på ett driftsäkert sätt, på det statliga affärsverket Svenska kraftnät (Svk). Mycket förenklat ligger i deras uppdrag; dels att säkerställa att det råder balans mellan inmatning och uttag av el i nätet, dels att säkerställa att nätet fungerar på ett driftsäkert sätt.

Överföringen av el sker via elnätet, vilket delas in i tre delar med olika spänningsnivåer: stamnät, regionnät och lokalnät. HEAB (Härnösand Elnät AB) driver och underhåller det lokala elnätet i Härnösands kommun.

Spänningsnivån är av betydelse för hur lång sträcka som elen ska transporteras då detta reducerar förlusterna. Lägst är spänningen i lokalnäten, medan den är högst i stamnätet. Tjänsterna för att upprätthålla driften av nätet finansieras via nättarifferna.

För att hela landet ska kunna dra nytta av den storskaliga elproduktionen i landet, till exempel vattenkraften i norra Sverige, måste elen transporteras långa sträckor. Eftersom det finns väldigt lite produktionskapacitet i södra Sverige i normalfallet så måste el kunna föras över från norra delarna av landet. Men eftersom Svk har begränsat överföringskapaciteten inom landet som en följd av driftsäkerhetsproblem, så finns det inte möjlighet att tillföra mer el den vägen. Genom att södra Sverige är sammankopplat med Danmark, Tyskland och Polen så finns det istället möjlighet att importera kraft därifrån.

Därför skiljer priset sig mellan norra och södra Sverige

Snabba förändringar har skett på produktionssidan i Sverige. Å ena sidan har vi haft en mycket snabb utbyggnad av vindkraften, framför allt i den norra delen av landet. Å andra sidan har relativ mycket elproduktion i södra Sverige avvecklats. Dessvärre går det snabbare att avveckla elproduktion än att bygga elnät för att jämna ut tillgången på el i landet.

Till detta har handelskapaciteten med våra grannländer och kontinenten ökat under senare år. Det har inneburit att vi har fått en utveckling där vi i södra delen av landet har fått priser som bestäms mer av de kontinentala priserna och ett nordligt område där priserna mer bestäms av tillgång av vatten- och vindkraft.

Men även priser baserade på vattenkraft kan fluktuera. Det torra vädret under 2022 har lett till att vattenkraftmagasinen börjat fyllas några veckor senare än normalt. Magasinen i Norden ligger också under det som kan anses vara normalt. Främsta anledningen är lägre vattennivåer i magasinen i södra Norge. Låga nivåer drar upp elpriset från vattenkraftsproduktion.

Det här kan du göra för att vara mer energieffektiv

Det finns många sätt att energieffektivisera. Det viktigaste du kan göra är att fundera över vad du använder el till. Se sedan till att använda el till det du faktiskt uppskattar och har nytta av, och välj bort resten.

  • En LED-lampa använder bara 20 procent av den el en vanlig glödlampa behöver. Har du LED-lampor hemma ska du inte använda timer. Den drar nämligen mer el än vad lampan gör.
  • Det är skillnad på hur energieffektiva vitvaror är. Det är därför viktigt att se över det när du behöver köpa nya. En ny kyl eller frys behöver cirka 80 procent mindre el än en 15 år gammal.
  • Att diska i diskmaskin istället för under rinnande vatten sparar både energi och vatten.
  • De flesta elektronikprylar har blivit energieffektivare med åren. Dock inte de senaste spelkonsolerna (Playstation, Xbox etc).
  • Fler tips och möjligheter om energieffektivisering kan du ta del av på Energimyndighetens hemsida: http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/ Länk till annan webbplats.

Kontakt

Elin Dahlqvist, Energistrateg, 076-119 76 22 , elin.dahlqvist@hemab.se