Så arbetar vi med konsulter inom elnät

För att säkra kompetensen inom elnätsverksamheten fram till dess att nyrekryteringar finns på plats använder vi oss av extern expertis.

HEMAB har haft ett mångårigt samarbete med Kraftkonsult som är ett företag som erbjuder konsulttjänster kopplade till elkraft och energi. I samband med den oro som uttrycktes från de fackliga företrädarna på HEMAB, bland annat vad gäller arbetsledning och kompetens, har detta samarbete fördjupats från senare delen av hösten 2021.

Rent konkret innebär detta att vi har en konsult på plats på heltid, stationerad på HEMABs huvudkontor på Västra Ringvägen, planerat fram till 30 april. Den konsulten fungerar som spindeln i nätet och har expertkunskap som vi i vissa särskilda ärenden har behov av att nyttja.

Parallellt med detta arbetar en konsult heltid med teknisk dokumentation på distans. Detta är inget nytt utan det upplägget har funnits under flera år tidigare och är alltså inga nya konsulttimmar kopplade till den förändrade organisationen.

Utöver detta har enskilda konsulttimmar köpts för stöttning.

Uppgifter i media gör gällande att konsultkostnaden för att ”upprätthålla driften av elnätet” är 64 000 kronor per dygn. Detta är inte korrekt beskrivet. Så här har Kraftkonsult fakturerat HEMAB under 2022:

  • Januari: 225 timmar till en kostnad av 210 000 kronor (inklusive resor, traktamenten och utlägg), varav dokumentation 79 timmar
  • Februari: 530 timmar till en kostnad av 554 000 kronor (inklusive resor, traktamenten och utlägg), varav dokumentation 202 timmar.

Av dessa 755 konsulttimmar, är 281 (37%) alltså för sådant arbete som sedan tidigare genomförts av konsult.

Om man slår ut det på dygnsbasis blir kostnaden 12 949 kronor per dygn, dock handlar inte det om att ”upprätthålla driften av elnätet” utan uppdraget till Kraftkonsult innehåller följande:

  • Underhållsplanering
  • Teknisk dokumentation
  • Utredningar av framtida investeringar
  • Stöd gällande reglering av elnätverksamheten
  • Kundkontakter vid inlösen av skog
  • Avtalshantering när det gäller ledningsrätter

Detta är stora kostnader, om än långt ifrån vad som beskrivits i media. Att arbeta med konsulter är ingen långsiktig lösning och därför genomförs löpande rekryteringar för att kunna tillgodose behoven av kompetens internt.

Avslutade och kommande rekryteringar

Energistrateg
Senare i april påbörjar en energistrateg sin anställning på HEMAB. De primära arbetsuppgifterna som strategen kommer ha är att arbeta med övergripande frågor som rör våra energisystem Elnät, Fjärrvärme, Vindkraft och Biogas samt kontinuerligt utvärdera och uppdatera de rutiner som gäller vid verksamhetsområdets processer.

Rollen förväntas också arbeta främst med elnätsfrågor, såsom energiomställningen, nätregleringen och myndighetskontakter. Verksamhetsutveckling och långsiktiga strategier för framtidens elnät är andra viktiga områden som innefattas av den tjänsten.

Elmontörer
Under sommaren påbörjar två elmontörer sin anställning hos oss. Dessa två har tidigare gjort sin praktik på HEMAB och har efter den erbjudits anställning.

Elkraftingenjörer
Vi har annonserat efter två nya elkraftingenjörer och ambitionen är att avsluta den rekryteringen så snart som möjligt, det vill säga i närtid.

Fyra anställda motsvarar en kostnad av cirka 240 000 kr per månad.
(4*375*8=12 000 kr/arbetsdag)

Kontakt

Lena af Geijerstam Unger, vd, 0611.55 75 00, lena.afgeijerstamunger@hemab.se