Risk för köbildning på våra återvinningscentraler

Kristi himmelsfärd är en helg då våra återvinningscentraler vanligen går för högtryck. I och med coronapandemin riskerar det i år bli köbildningar, då vi måste begränsa antalet fordon som besöker återvinningscentralen samtidigt.

Kristi himmelsfärd närmar sig. En klassisk långhelg då många passar på att röja i trädgård och garage. Vanligen har vi en strid ström av besökare på våra återvinningscentraler denna helg och vanligtvis är det såklart bara positivt. Men i år är som bekant inte som alla andra år och vi befarar att det kan bli köer om mönstret håller i sig.

- För att vi ska kunna hålla det rekommenderade avståndet till varandra kan det bli nödvändigt att vi begränsar antalet fordon som besöker anläggningen samtidigt, vilket kan leda till köbildning, konstaterar Irene Hedlund, Affärsområdeschef Återvinning.

Välj en annan dag eller tid - slipp att köa

För att slippa stå i kö med ditt avfall vill vi därför ge rådet att om möjligt besöka oss en annan dag än denna långhelg. Har du möjlighet att komma dagtid en vardag? Toppen! Då är det betydligt färre som besöker oss. Kan du samla ihop mer avfall och komma kvällstid en vardag längre fram? Jättebra!

- Vi har full förståelse för att det kan vara svårt att tänka om och komma en annan dag eller tid, men tillsammans kan vi lösa det här på ett jättebra sätt, säger Irene Hedlund. Vi hoppas att vi kan hjälpas åt så att vi inte behöver avsätta personal för att stänga och öppna grindar och att våra kunder i sin tur slipper stå i kö och vänta. Win-win!

Både Härnösands kretsloppspark och Älands återvinningsanläggning har stängt på torsdag, 21 maj. Fredag och lördag 22-23 maj har vi samma öppettider som vanligt dessa veckodagar.

Kontakt

Irene Hedlund, Affärsområdeschef Återvinning, 076-796 72 99. irene.hedlund@hemab.se

Veronika Ström Uotela, Renhållningstekniker/Arbetsledare Härnösands kretsloppspark, 070-190 51 59, Veronika.StromUotela@harnosand.se

Jonas Jacobsson, Platschef Äland, 070-310 62 33, jonas.jacobsson@hemab.se

Veckodag

Datum

Växel

Härnösands kretsloppspark

Älands återvinnings-anläggning

Onsdag

20 maj

7-12

9-19

7-16

Torsdag

21 maj

stängt

stängt

stängt

Fredag

22 maj

7-12

9-19

7-16

Lördag

23 maj

stängt

10-14

stängt

Söndag

24 maj

stängt

stängt

stängt

Bilden visar rampen på Kretsloppsparken med några få bilar och personer som slänger avfall vid containrarna.