Riktlinjer för hembesök hos kund vid risk för smitta

Det pågående utbrottet av Coronaviruset sätter hela vårt samhälle på prov. Energibranschen har en avgörande roll för att Sverige ska fortsätta att fungera och vi på HEMAB tar vår uppgift på största allvar. Därför har vi nu tagit fram riktlinjer med frågor som ska ställas innan vår personal gör besök hemma hos kund.

Kristider uppmanar till innovativa lösningar, vilket vi ser på många håll i samhället. Vi hjälper varandra, ser varandras behov och gör vad vi kan för att underlätta vardagen samtidigt som vi skyddar varandra från smitta.

Fjärrvärme och Elnät är de affärsområden på HEMAB som oftast gör hembesök med anledning av mätarbyten och service.

- Vi har mer sociala kontakter på HEMAB än man kanske tänker på. I receptionen på vårt huvudkontor, leverantörer och entreprenörer på våra anläggningar och kanske inte minst vid hembesök för avläsningar och servicearbeten, säger Marcus Tärnvik, Affärsområdeschef på Fjärrvärme. Vi har därför tagit fram riktlinjer att följa för att skydda både vår personal och våra kunder.

Fredrik Ekwurtzel, affärsområdeschef på Elnät håller med.

- Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och gör allt vi kan för att minska risken att bidra till smittspridning. Vår personal och våra kunder måste självklart skyddas, säger han.

Riktlinjer för hembesök

Eftersom det finns risk för att vår personal blir smittad eller att vi för med oss smitta vid hembesök, ska följande frågor alltid ställas innan besöket:

  • Finns det någon i hushållet som tillhör en riskgrupp?
  • Finns det någon i hushållet som är sjuk?
  • Finns det bestämda önskemål om att inte få besök för till exempel mätarbyte?

Riktlinjerna är utformade för att skydda riskgrupper och för att begränsa risken för smitta, därför ber vi alltid om att vi håller avstånd från varandra och att vår personal får arbeta enskilt. Vi tackar för er förståelse och hjälp med detta.

Var rädda om varandra!

Kontakt

Fredrik Ekwurtzel, Affärsområdeschef Elnät, fredrik.ekwurtzel@hemab.se, 070 306 24 44

Siluetten av en man och en kvinna står vända mot varandra. Mellan dem står det 2 m i en röd cirkel, vilket symboliserar vikten av att hålla avståndet till varandra.

Att hålla ett avstånd på två meter från varandra är tillsammans med handtvätt en av de viktigaste delarna för att minska smittspridning.