Rekordstort intresse för HEMABs vindkraftpengar

Hela 23 ansökningar har inkommit. Nio ansökningar har beviljats bidrag på sammanlagt 216 000 kronor som kommer att leda till nya attraktioner eller upplevelser för boende och besökare i Härnösand.

Stort tack till alla föreningar som bidragit med riktigt bra och innehållsrika ansökningar. Arbetet med beredning och beslut har varit mer omfattande än något tidigare år och prioriteringar har varit nödvändiga.

- Vi kommer att skildra några av de beviljade projekten i filmade intervjuer under året, säger Andreas Einarsson, kommunikations- och marknadsstrateg på HEMAB. Det som är riktigt roligt är att det blev sådan bredd på projekten denna ansökningsomgång, från hav och land med stor geografisk spridning, riktigt glädjande.

Beviljade projekt 2020

Upprustning av badplats Utansjö – Utansjö AIF

Torsdagsseglingar för ungdomar – Härnösands segelsällskap

Upprustning och renovering av badplats Gussjö – Gussjö intresseförening

Vandringsled till vindskydd med grillplats vid Vegsjön – Härnösands skoterklubb

Belysning toppstuga Hultomsberget – Hemsö IF

Underhållsinsatser Fällestugan – Friluftsfrämjandet

Revidering av orienteringskartor – Härnösands OK

Utveckling och reparationer av området Värptjärn – Sportfiskeklubben Strömsländan

Utescen och mötesplats Häggdånger – Häggdångers intresseförening

Bakgrund HEMABs vindkraft i Härnösand - Vårdkasen och nu även Spjutåsberget

HEMAB har beslutat att avsätta 1 procent av investeringen och 1 procent av bruttointäkterna årligen för Vindkraft Vårdkasen, till satsningar på natur och friluftsliv i Vårdkasenområdet. Nu finns motsvarande avsättningar även från Spjutåsberget. Syftet med de avsatta pengarna är att bidra till satsningar som ökar attraktionsvärdet, höjer kvaliteten av och stimulerar det rörliga friluftslivet, idrott- och naturupplevelser samt rekreation och turism i respektive anläggnings närområde. För Vårdkasen är det geografiska målområdet nu utvidgat till hela Härnösands kommun.

Beslutsgruppen, som består av representanter från HEMAB, HEMABs styrelse, Samhällsförvaltningen och Samhällsnämnden, ska utifrån inkomna ansökningar och idéer fatta beslut om fördelning av de pengar som finns tillgängliga. Pengar kan komma att fonderas mellan åren om beslutsgruppen finner så lämpligt, det vill säga alla ackumulerade pengar behöver inte nyttjas vid respektive beslutstillfälle.

Ansök redan nu

Nästa ansökningsperiod, som avslutas onsdag 31 mars 2021, är redan öppen. Välkommen med din ansökan via denna sida, Ansökan om vindkraftpengar.

Kontakt

Andreas Einarsson, Kommunikation- och marknadsstrateg, 070-657 75 26, andreas.einarsson@hemab.se

Bild på vindkraftverk i skogsmiljö med myrgräs i förgrunden.

Nu bidrar även de nya vindkraftverken på Spjutåsberget med så kallade vindkraftpengar som föreningar kan ansöka om till friluftssatsningar med mera. Foto: Andreas Einarson.