Prisjusteringar 2023

2022 har verkligen varit, och är fortfarande, ett utmaningarnas år, för så väl privatpersoner som företag. Höjda bränslepriser, osäker tillgång till komponenter och ökade materialkostnader är några saker som påverkar oss alla på olika sätt.

På HEMAB jobbar vi aktivt med att hålla nere våra priser och hålla en jämn prisutveckling. När läget nu är ansträngt för många av våra kunder vill vi också bidra till att inte lägga sten på börda mer än nödvändigt.

- Ett år som detta, då våra kunder redan drabbats av andra fördyringar vill vi under­lätta genom att göra en mindre höjning än vi egentligen skulle behöva göra, säger Lena af Geijerstam Unger, vd på HEMAB.
Detta är möjligt utifrån att vi arbetar med andra intäkter än våra taxor. Vi utvecklar våra befintliga affärer och tittar på nya för att minska beroendet av taxor som intäkt. Våra utlandsaffärer är exempel på sådana affärer. 

Justering av avgifterna för vatten

Vi har föreslagit* en höjning av VA-taxan med 5,2 % för att få viss kostnadstäckning. Samtidigt skjuter vi på en del andra investeringar för att hålla nere våra kostnader.

- Vi kommer inte tumma på kvaliten i vårt ledningsnät. Reinvesteringarna kvar­står. Däremot finns det andra investeringar som vi väljer att skjuta på till förmån för att hålla nere våra taxor. Vi försöker även hitta synergier med kommunen för att hål­la nere de kostnader vi ändå behöver ta, säger Lena.

Förmånligt att investera i fjärrvärme

I en tid när priserna på gas och el åker berg- och dalbana så kan våra fjärrvär­mekunder glädjas åt fjärrvärmen som en trygg och prisstabil uppvärmningsform.
- En investering i fjärrvärme är verkli­gen en långsiktig investering och det ser vi tydligt nu. Fjärrvärme är en smidig och stabil uppvärmningsform som dessutom har fördelen att ha en jämn prisutveckling. I år höjer vi priset med i genomsnitt endast 1 %. Och det finns utrymme för fler att an­sluta sig. Bor man i Härnösands tätort och är intresserad av att ansluta sig är det bara att man hör av sig till oss, konstaterar Lena.

Exempel på vad prisjusteringarna innebär

Priserna nedan inkluderar moms om inget annat anges.

Fjärrvärme

En småhuskund med förbrukning på 20 000 kWh får en höjning med 210 kronor per år eller cirka 17 kronor per månad.

Elnät

En småhuskund med 20 A och en förbrukning på 20 000 kWh/år får en höjd kostnad med 368 kronor per år eller cirka 30 kronor per månad.

Den fasta avgiften höjs med 66 kronor/år för 16 A lägenhetskunder och 256 kronor/år för 20 A villakunder.

Den rörliga avgiften höjs med 0,54 öre/kWh inkl moms för säkringskunder och 0,31 öre/kWh inkl moms för effektkunder lågspänning och 0,27 öre/kWh inkl moms för effektkunder mellanspänning. Rörlig nätavgift för låg- och mellanspänning gäller höglasttid.

Vatten

Brukningsavgiften för en småhuskund kommer att öka med cirka 411 kronor per år eller 34 kronor per månad. *

Återvinning (fastighetsrenhållning)

För ett småhus med flerfackskärl höjs avgiften totalt med 139 kronor per år eller ungefär 11,50 per månad.* Grundavgiften höjs med 7 kr/år för året runt-abonnemang och 5 kr/år för fritidshus. *

* Priser för Återvinning och Vatten behöver även beslutas av kommunfullmäktige innan de träder i kraft.

Utförlig prisinformation finner du på vår webbsida under respektive affärsområde.

Vår styrelse har fastställt priser och föreslagit taxejusteringar för kommunfullmäktige. Vi fortsätter omställningen till att möta samtida och framtida utmaningar och vår verksamhet utvecklas och förbättras kontinuerligt gällande bland annat miljö och tillgänglighet för våra kunder.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss under kontorstid, 07.00-16.00 helgfria vardagar, på 0611-55 75 00 eller info@hemab.se.