Oljesaneringsarbetet fortsätter - nu behöver vi din hjälp

Räddningstjänst och Kustbevakning har nu avslutat sin räddningsinsats efter tillbudet med oljeläckage vid Kraftvärmeverket den 12 oktober.

Det som händer nu är att saneringsarbetet är överlämnat till HEMAB och vi kommer göra en inventering längs stränder för att se om det finns ytterligare olja att plocka upp. Vi har fått ett antal zoner att jobba med men nu ber vi också allmänheten om hjälp att berätta för oss om man hittar oljeansamlingar.

Vad kan jag göra?

Om du påträffar oljefläckar, klumpar eller annat vill vi att du använder det här formuläret Länk till annan webbplats., som du också når via startsidan. Där anger du dina kontaktuppgifter, var oljan påträffats och en beskrivning hur det ser ut på platsen. Du har även möjlighet att bifoga en bild vilket underlättar för oss i vårt priorteringsarbete.

Du kan även ringa till vår Kundservice på 0611-55 75 00 så tar de dina uppgifter vidare.

Dina iakttagelser kommer sedan lämnas till vår saneringsledare som planerar hur insatsen att plocka upp det du påträffat kommer gå till.

Vi vill på förhand rikta ett stort tack för din hjälp!

Kontakt

Fredrik Olsson, Chef Kund och marknad, 073-089 30 69, fredrik.olsson@hemab.se