Nytt reningsverk planeras driftsättas under morgondagen

Efter branden vid vårt ordinarie reningsverk i Norrstig står nu det temporära verket på plats och är redo att användas från och med imorgon torsdag 30 juni.

Det var tidigt på morgonen den 15 juni som räddningstjänsten larmades om att reningsverket i Norrstig stod i lågor. Det kunde konstateras att byggnaden inte gick att rädda på grund av svårigheter att släcka branden då en del kemiska medel förvarades där varför man lät den brinna ned till grunden.

Sedan dess har ett intensivt arbete med att få lösning på plats bedrivits och knappt två veckor senare står nu ett temporärt reningsverk på samma plats som det tidigare.

– Hela kedjan, från krisledning till återuppbyggnad har fungerat otroligt väl och jag är väldigt stolt över vår personal som tillsammans med entreprenörer så snabbt sett till att detta genomförts, säger Anders Karlsson, produktionschef på HEMAB. Vi klarade ut situationen på lite drygt två veckor, trots midsommarhelg och extremhetta, vilket jag är väldigt nöjd med.

Fortsatta provtagningar

Det som kvarstår vid platsen är att sätta upp en tältbyggnad runt det temporära verket men funktionen finns på plats redan innan det är färdigställt.

Med det här temporära verket på plats räknar vi med att klara våra villkor för verksamheten där ute, säger Dan Dalemalm, projektledare HEMAB. Vi kommer också utföra provtagningar för att kontrollera hur den eventuella miljöpåverkan ser ut i Älandsfjärden men vi har hela tiden arbetat med sugbilar för att minska utsläppen så att konsekvensen ska bli så liten som möjligt.

I samband med detta vill vi från HEMAB också rikta ett stort tack till alla berörda kunder för deras ansträngningar med att minimera belastningen på avloppet i området.

Kontakt

Fredrik Olsson, chef Kund och marknad, 073-089 30 69, fredrik.olsson@hemab.se

Delar av den personal, både HEMAB och entreprenör, som varit involverad i arbetet med den nya anläggningen.

Med det nya verket återställs funktionaliteten i Norrstig.