Ny satsning på solvärme i Härnösand

Nu står det klart att Energimyndigheten beviljat medfinansiering av 8 miljoner kronor för uppförandet av en demonstrationsanläggning för storskalig solvärme i Härnösand.

Vi har tidigare berättat om det pilotprojekt med 3000 kvadratmeter nya solfångare med koppling till fjärrvärmenät som härnösandsföretaget Absolicon avsåg sjösätta. Projektet har föregåtts av förstudien ”Framtidens Fjärrvärme”, delfinansierad av Region Västernorrland och företag, fastighetsbolag, energibolag (däribland HEMAB) och av kommunerna Härnösand, Kramfors och Sollefteå. Projektet har identifierat ett antal platser i Ådalen som är lämpliga för solvärme och valet föll till slut på Härnösand.

Vi ser med intresse fram emot byggandet av den här anläggningen i Härnösand och står i dialog med Absolicon om hur deras solenergi eventuellt skulle kunna nyttjas på bästa sätt i vårt fjärrvärmenät, säger Jonathan Grip, chef för avdelningen Utveckling och projekt på HEMAB. Vi söker ständigt nya sätt att hantera klimatutmaningarna och solvärme kan absolut vara en dellösning som är väl värd för oss att titta vidare på. Ett examensarbete med en student från Umeå Universitet genomförs just nu hos oss där vi bland annat utreder solvärmens ekonomiska hållbarhet och på vilka tekniska lösningar som krävs vad gäller eventuell värmelagring och distributionsledning.

Kontakt

Jonathan Grip, chef Utveckling och projekt, 070-847 46 71, jonathan.grip@hemab.se

Tidigare publicerad information

Härnösand kan bli aktuellt för pilotprojekt inom solvärme Länk till annan webbplats.
Framtidens fjärrvärme kan komma från solen Länk till annan webbplats.

Absolicions pressmeddelande Länk till annan webbplats.