Ny premie till dig som köper en gaslastbil

13 augusti beslutade regeringen om en klimatpremie som ska bidra till utvecklingen av fler miljölastbilar och arbetsfordon drivna av gas och el, drivmedel som minskar växthusgasutsläpp.

Tunga lastbilar och arbetsmaskiner släpper tillsammans ut mer än sex miljoner ton koldioxid varje år. Just nu kommersialiseras den nya tekniken som kan minska utsläppen.

13 augusti 2020 beslutade regeringen därför om den förordning som sätter reglerna för den nya klimatpremien. Enligt förordningen får Energimyndigheten i uppdrag att betala ut premierna.

- Är du företagare eller företräder kommunen eller regionen så kan du alltså räkna med 20 procent nedsatt inköpspris på lastbil driven av exempelvis biogas från och med 7 september 2020, säger Jonathan Grip utvecklingschef på HEMAB.

Klimatpremien som presenterades i regeringens budgetproposition för 2020, omfattar totalt 20 miljoner kronor. Premier betalas ut vid inköpstillfället.

Tillgänglighet på biogas och tankstationer förväntas öka

I takt med att mer matavfall samlas in och gasproduktionen ökar finns större underlag för att driva fordon på biogas.

- I Härnösand är produktion av biogas en växande affärsverksamhet och vi ser ett ökat intresse från fler kommuner, säger Grip. Det finns anledning att tro att det kommer att byggas fler tankstationer på fler platser, men redan nu kan gas tankas längs hela kusten och delar av inlandet.

Kontakt

Jonathan Grip, Utvecklingschef HEMAB, jonathan.grip@hemab.se, 070-847 46 71

Bild på sida av lastbil profilerad som Härnösand energi och miljö ab

Den nya premien för miljölastbilar drivna av bland annat fordonsgas börjar att betalas ut 7 september. Premien betalas ut av Energimyndigheten vid inköpstillfället och ger 20 procent rabatt på inköpspriset. Foto: HEMAB