Ny organisation på plats idag

Idag klockan 13.00 undertecknades protokollet från MBL-förhandlingen rörande den i media så uppmärksammade interna organisationsförändringen på HEMAB.

Protokollet undertecknades med reservationer från de fackliga organisationerna men i praktiken betyder det att den föreslagna organisationsförändringen genomförs där tvärgående processer ersätter de tidigare stuprören.

— Äntligen kan vi gå vidare i arbetet med att skapa en ny organisation som är rustad för framtiden och som kommer få ett ännu större kundfokus än tidigare, säger Lena af Geijerstam Unger, vd. Det har varit en intensiv process där många viktiga frågor har avhandlats och jag är glad att vi kommit i mål.

Den nya organisationen kommer innebära ett ökat samarbete inom bolaget där verksamheten styrs av processer snarare än sakområden. Det innebär ökade samordningsvinster, intern effektivisering och ett ökat fokus på kund.

Frågor har kommit upp på bordet

Reservationerna från facken handlar bland annat om ett ifrågasättande över hur den nya organisationen ska kunna öka lönsamheten i paritet med vad ägardirektiven säger och en oro för en för stor arbetsbelastning med diversifierade arbetsuppgifter.

Vi vill att det ska bli så bra som möjligt för våra medlemmar, säger Krzysztof Lukaszewicz, företrädare för fackföreningen Vision. Nu förväntar vi oss att våra frågetecken främst kring tystnadskulturen och arbetsmiljön rätas ut allteftersom och därför var det viktigt för oss att markera att vi tycker att en del frågor inte fått helt tillfredsställande svar.

Under de risk- och konsekvensanalyser som genomförts i de fackliga förhandlingarna har frågor om brister i arbetsmiljö och en upplevd tystnadskultur påtalats.

Det är väldigt bra och viktigt att dessa frågor nu finns på bordet så vi kan jobba med dem, säger Lena. Vi kommer tillsätta en extern utredning av arbetsmiljön för att verkligen bottna dessa frågor och förstå vad dessa upplevelser handlar om och vidta åtgärder utifrån det.

Nya kompetenser ska tillsättas

Det som sker närmast är att en rekryteringsprocess där flera nya intressanta tjänster ska tillsättas kan sättas igång.

— Nu rivstartar vi arbetet med att hitta nya medarbetare till ett antal helt nya tjänster, säger Lena af Geijerstam Unger. Vi kommer söka en Produktionschef, en Affärsutvecklare och en Digital utvecklingschef, bara för att nämna några. Vi är inne i en spännande fas i bolaget där digitaliseringen tar en allt större plats och där kundernas förväntan på spännande och moderna produkter ökar och det är hög tid att svara upp mot det, vilket jag anser att vi gör i och med vår nya organisation.

Kontakt

Fredrik Olsson, Chef Kund och marknad, 073-089 30 69, fredrik.olsson@hemab.se