Ny bygg-bytar-bod byggs på Kretsloppsparken

Nu snickras det för fullt på Kretsloppsparken. En ny bod ska stå klar senast till midsommar och där ska alla som vill kunna lämna och hämta användbart byggmaterial.

Tanken om att kunna använda spillbitar av trä som är användbart istället för att slänga dem finns redan vid Härnösands kretsloppspark. Sedan en tid tillbaka går det att lämna och hämta spillbitar av tryckimpregnerat material. Men nu tar vi det ett steg längre och bygger en bod för material som kan komma till användning i någon annans byggprojekt.

- Tanken är att man ska kunna lämna allt som kan ha med ett bygge att göra och som man själv inte har användning för, säger Veronika Ström Uotela, Arbetsledare vid Härnösands Kretsloppspark. Brädor, lister, tjärpapp, spik och så vidare. Blir det saker över så är det bättre att det kommer till användning än att det ska slängas, konstaterar hon.

När man hämtar material kommer det finnas möjlighet att swisha en valfri summa som HEMAB kommer skänka vidare till välgörande ändamål.

Skydd för väder och vind

Konstruktionen kommer vara takad med skydd från väder och vind. Placeringen blir nere på rampen, alltså där containrarna finns.

- Det är här nere flest människor rör sig och det är här man annars slänger trä, så det känns som en naturlig placering, säger Veronika. Vi hoppas och tror att det här kommer bli riktigt bra.

Det är Resursgruppens Snickerigrupp som bygger och planen är att bygg-bytar-boden stå klar lagom till midsommar.

Kontakt

Veronika Ström Uotela, Renhållningstekniker/Arbetsledare Härnösands Kretsloppspark, 070-190 51 59, Veronika.StromUotela@harnosand.se