Nya skyltar på våra återvinningscentraler

Du kanske har sett de nya skyltarna på Kretsloppsparken och i Äland? De nya symbolerna och benämningarna är en del av en nationell satsning för ett enhetligt system för skyltning.

Vart tog skyltarna för Brännbart avfall vägen? Och var ska jag slänga Deponi? Vi hoppas att de nya skyltarna inte har skapat förvirring, för syftet är att det ska bli tydligare.

De nya skyltarna ska göra det enkelt för alla att sortera rätt. Målet är ökad återvinning och ökade möjligheter att nå en cirkulär ekonomi. I förlängningen är målet att hela Norden ska använda samma system, med samma symboler.

- Oavsett var man befinner sig så ska de olika fraktionerna kännas bekanta och det ska i sin tur underlätta för kunden att sortera rätt, säger Cathrine Edholm, Återvinningsingenjör på HEMAB.

Förändringar i stora drag

Så vad är det för skillnader nu mot tidigare? Vissa fraktioner har fått namn som tydligare speglar vilken typ av avfall det rör sig om, eller vad som händer med avfallet som samlas in. Här är de nya benämningarna på våra återvinningscentraler, med de gamla benämningarna inom parentes efter.

  • Trä (Rent trä)
  • Målat trä (Behandlat trä)
  • Stoppade möbler (Möbler)
  • Energiåtervinning (Brännbart)
  • Metall (Metallskrot)
  • Gips (ny som egen fraktion)

Som alltid är du välkommen att fråga personalen på våra återvinninngscentraler om du är osäker på hur något ska sorteras.

Här hittar du den kompletta uppsättningen av de 89 nya symbolerna för olika typer av avfall Länk till annan webbplats..

Bred kunskapsinsamling i grunden

Det nya skyltsystemet har utvecklats av bland annat Avfall Sverige för att vara tillgängligt och lätt att förstå för alla. Experter har rådfrågats för att fånga upp olika perspektiv och behov rörande synbarhet, färg, form, symbolik och språk. Med hjälp av bland annat workshops, frågor på stan, via webbenkät, och intervjuer av både besökare och personal på återvinningscentraler har betydelsefulla kunskaper samlats in som sedan legat till grund för det nya skyltsystemet.

- Ett mer enhetligt, tillgängligt och gemensamt skyltsystem för hela Sverige och Norden kommer att öka mängden avfall som sorteras till återvinning, och det vinner alla på, inte minst vår miljö, säger Tony Clark, vd Avfall Sverige, i ett pressmeddelande.

Kontakt

Cathrine Edholm, Återvinningsingenjör, 0611-55 75 36, cathrine.edholm@hemab.se

De nya skyltarna visar typ av avfall genom symbol, färg och namn.