Nya priser 2021

Vår styrelse har nu fastställt de nya priserna för 2021. Vi fortsätter omställningen till att möta samtida och framtida utmaningar och vår verksamhet utvecklas och förbättras kontinuerligt gällande bland annat miljö och tillgänglighet för våra kunder.

Justering av avgifterna för vatten

Den fasta avgiften i VA-taxan höjs* för att vi ska kunna möta upp kommande investeringsbehov i våra anläggningar. Bland annat väntar en ombyggnation av reningsverket på Kattastrand, för att kunna uppfylla åtstramade miljökrav.

– Vi följer Svenskt Vattens rekommendationer för reinvesteringar i ledningsnätet. Vi bygger även nytt reningsverk i Skjollsta redan i år och fler liknande investeringar väntar de närmsta åren, konstaterar Irene Hedlund, Affärsområdeschef Vatten.

Det är alltså inte själva reningsprocessen eller produktionen av vatten som kostar mer, utan istället är det investeringar i befintliga och nya anläggningar som utgör en ökad kostnad. Enligt Hedlund är detta inget ovanligt.

– Stora delar av Sverige har en stor utmaning framför sig när det gäller VA-ledningar och VA-anläggningar. Många uppfördes ungefär samtidigt och börjar bli gamla, vilket gör att många också behöver göra de här investeringarna nu, säger Irene Hedlund, AO-chef Vatten.

Förändrade priser för Fjärrvärme

Förändringar på energimarknaden gör att priset för fjärrvärme höjs med 3,0 % för småhus och 1,8 % för flerfamiljshus/lokaler och markvärme.

– Utifrån ändrade förutsättningar på energimarknaden med bland annat lägre intäkt för den elproduktion vi gör vid Kraftvärmeverket, så behöver vi justera våra priser inför 2021, konstaterar Marcus Tärnvik, Affärsområdeschef Fjärrvärme.

Exempel på vad prisjusteringarna innebär

Priserna nedan inkluderar moms om inget annat anges. Fullständiga priser hittar du under respektive affärsområde på vår webbsida: Fjärrvärme, Vatten, Återvinning, Elnät.

Fjärrvärme

En småhuskund med förbrukning på 20 000 kWh får en höjning med 500 kr/år eller knappt
42 kr/månad.

Elnät

En småhuskund med förbrukning på 20 000 kWh/år får en höjd kostnad med 100 kr/år eller
ca 8 kr per månad.

Den fasta avgiften höjs med 24 kronor/år för 16A lägenhetskunder och 50 kronor/år för 16A villakunder.

Den rörliga avgiften höjs med 0,125 öre för säkringskunder, 0,1 öre exkl moms för effektkunder och 0,05 öre exkl moms för högspänningskunder.

Vatten

Brukningsavgiften för en småhuskund kommer att öka med cirka 200 kr/år.*

Återvinning (fastighetsrenhållning)

Grundavgiften höjs med 106 kr/år för året runt-abonnemang och 74 kr/år för fritidshus. En av anledningarna är höjda förbränningskostnader.

Priser för Återvinning och Vatten behöver även beslutas av kommunfullmäktige innan de träder i kraft.

Utförlig prisinformation finner du på vår webbsida under respektive affärsområde.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss under kontorstid, 07.00-16.00 helgfria vardagar, på 0611-55 75 00 eller info@hemab.se.