Nu strömmar konsten i Härnösand

I helgen invigdes konstprojektet Strömmande konst där tio elskåp i centrala Härnösand blivit till konstverk.

I lördags avtäcktes utställningen Strömmande konst som är ett samarbete mellan HEMAB och Härnösands Konstförening. Kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander och Lena af Geijerstam Unger, vd HEMAB, deltog vid invigningen tillsammans med ett trettiotal besökare i det gråmulna vädret.

Det var i höstas som Härnösands Konstförening ställde frågan till HEMAB om ett samarbete.

Konstföreningen ville dels tillgängliggöra det offentliga rummet för samtidskonst och dels stötta de lokala yrkesverksamma konstnärerna under pandemin, säger Fredrik Olsson, chef Kommunikation och marknad. Vi nappade på idén och erbjöd våra elskåp i projektet vilket passade fint för ändamålet.

Härnösands Konstförening utsåg sedan en projektledare som bland annat fick i uppgift att säkra finansiering för projektet vilket bland annat Region Västernorrland och Kulturrådet stod för.

Jag vill rikta ett stort tack till Härnösands Konstförening för ett väl genomfört projekt och ett fint samarbete, säger Fredrik. Nu hoppas vi att skåpen ska pryda stadsbilden under lång tid framöver och att härnösandsborna tar sig ut och tittar på dem.

Fakta om projektet

De konstnärer som deltagit i projektet är:

Anna Karin Nordin
Staffan Westerlund
Lisa Liljeström
Elme Ämting
Oscar Karlsson
Cecilia Hultman
Karin Gärdegård
Paulina Reficul
Annie Ahl
Bo Lidgren

På bllden nedan ser du skåpens placering. Det finns också kartor att hämta på Härnösands konsthall till en rundvandring.

Kontakt

Fredrik Olsson, Chef Kommunikation och marknad, 073-089 30 69, fredrik.olsson@hemab.se