Nu startar årets besiktning av kraftledningar

En nyhet i år är att vissa sträckor körs med drönare.

HEMAB har under många år bedrivit besiktning av hög- och mellanspänningsnätet med helikopter, så även i år. Planen är att arbetet ska starta nu under vecka 42 om vädret tillåter.

Syftet är att inspektera och undersöka nätet för att minimera risker för strömavbrott, säger Krzysztof Lukaszewicz, Underhållsingenjör på HEMAB. Med den här besiktningen kan vi identifiera exempelvis träd som hänger över eller står väldigt nära ledningarna och sen åtgärda dem så vi inte ska få några obehagliga överraskningar i vinter.

Modern drönarteknik används

Nytt för i år är att delar av sträckan som besiktigas körs med drönare vilket har flera fördelar.

Vi kommer testa använda drönare på ungefär 30% av den totala sträckan, säger Krzysztof. Det är bra ur ett miljöhänseende men dessutom bullrar ju en drönare betydligt mindre än en helikopter vilket våra fyrfota vänner kommer uppskatta.

För de med djur så kan helikoptern uppfattas som störande, flygningarna kan ibland ske bara några meter över kraftledningen. Kunder med djur som kan störas av besiktningen är välkomna att ringa till oss och anmäla detta.

– Vi är väl medvetna om att hästar och andra husdjur inte alltid uppskattar våra flygningar, de kan bli skrämda, säger Lukaszewicz. Vi har en lista med namn på kunder som önskar få vetskap i förväg om när vi planerar att flyga. Dessa kunder kontaktar vi personligen så att de får möjlighet att ordna för sina djur på ett bra sätt innan vi kommer.

Hur gör en djurägare för att anmäla sig till listan av personer som blir kontaktade i förväg?

– Det är bara att ringa eller maila till oss så ser vi till att de kommer med på listan, säger Lukaszewicz. Svårare än så är det inte. Det ska vara enkelt att ha att göra med oss på HEMAB.

För att helikopterbesiktningarna ska vara möjliga att genomföra behöver sikten vara klar och vindarna komma från rätt håll. Därför fattas slutgiltigt beslut om flygning samma dag som den genomförs.

Upplysningar från allmänheten om man ser träd som ligger mot eller hänger över ledningar är värdefull och alltid välkommen när som helst över året. Då ges möjlighet att sätta in åtgärder innan det blir några problem för våra kunder.

Helikopterbesiktningarna utförs i kraftledningsgator med så kallad hög- och mellanspänning (10-130 kV), vilket oftast är i skog och mark en bit från bebyggelse.

Kontakt

Krzysztof Lukaszewicz, Underhållsingenjör, 0611-55 75 00, kl@hemab.se