Nu sänker vi priset för fordonsgas

Under den rådande situationen med Coronavirusets utbredning väljer vi nu att göra en riktad insats för att ekonomiskt mildra de konsekvenser många i vårt samhälle upplever.

I spåren av Coronaviruset har en mängd aktörer tagit ansvar och skapat förutsättningar för att underlätta dels det dagliga livet och dels mer långsiktigt påtagliga ekonomiska utmaningar. Med start på måndag den 20 april väljer vi därför att sänka vårt pris på fordonsgas vid vår tankstation med 2,60 kr/kg till 15,00 kr/kg.

Det känns bra att vi på detta sätt kan bidra till att åtminstone delvis kunna mildra de effekter virusutbrottet får rent ekonomiskt för både enskilda och företag, säger Peter Häggström, föreståndare för HEMABs tankstation för fordonsgas. Dessutom tankar både Härnösands kommun och Region Västernorrland många bilar med gas vilket gör att samhällsvinsten blir ännu större.

Prisjusteringen gäller vid HEMABs tankställe för fordonsgas

Vi tar nu chansen att utnyttja faktumet att vi själva förfogar över prissättningen på ett lokalt producerat och miljömässigt bra alternativ till bensin och diesel, säger Lena Af Geijerstam Unger, vd. Det här är en av de åtgärder vi som samhällsaktör kan bidra med i en tuff tid och vi tar vårt engagemang i lokalsamhället på största allvar.

Fakta

Så räknar man ut jämförpris på fordonsgas jämfört med andra drivmedel. Fordonsgas innehåller mer energi än bensin och mäts i kilo istället för i liter. Ett kilo fordonsgas (CNG) motsvarar ungefär 1,5 liter bensin. För att räkna ut jämförelsepriset behöver du därför dela gaspriset med 1,5. Det nuvarande priset på fordonsgas motsvarar alltså ett bensinpris på 10 kr/liter.

Kontaktpersoner

Jonathan Grip, jonathan.grip@hemab.se, 070-847 46 71