Nu påbörjas elnätsprojekt på Murberget

Nu har vi startat projektet med att förstärka elnätet samt möjliggöra anslutning av kommande produktionsanläggningar och eventuella nyanslutningar av fiber på Murberget

Schaktarbetena kommer att påbörjas på Theodor Hellmans väg för att avslutas på Varvsallen under augusti, se kartan med röd markering. Arbetet kommer att utföras av Härnösands Schakt & Trädgårdsanläggningar.

Störningar i trafiken kommer uppstå då grävningar sker i trottoarer och vägkorsningar men det kommer gå att passsera. Vi ber om hänsyn för de som arbetar längs gatorna.

Kontakt

Magnus Eriksson, Entreprenadchef, 0611-55 75 00, magnus.eriksson@hemab.se