Nu påbörjas arbetet med temporärt reningsverk

Sedan branden i Norrstig har vi arbetat med förberedelser för den nya, tillfälliga lösningen.

Efter händelsen i förra veckan när avloppsreningsverket i Norrstig brann ned har ett ihärdigt arbete pågått för att återställa funktionalitet. Det som pågår vid platsen just nu är demontering av maskinell utrustning och under helgen har i stort sett allt rivningsarbete färdigställts. När detta är klart ska platsen saneras för att förberedas inför etableringen av det temporära reningsverket som anlände till Härnösand under helgen. Om projektplanen går i lås beräknas det temporära verket så klart under nästkommande vecka.

För att minimera miljökonsekvenserna av branden så mycket som möjligt använder vi oss av tankbilar.

– Vi kör med tankbilar där vi suger upp spillvattnet vid en av pumpstationerna i området, säger Fredrik Olsson, chef Kund och marknad. Vi har gjort det under helgen och kommer fortsätta med det fram till att det temporära verket finns på plats. Enligt de beräkningar av miljökonsekvenser som vi gjort så minskar vi påverkan avsevärt med den här åtgärden.

Vad gäller den uppmaning vi gjort till våra kunder om återhållsamhet så står den kvar.

Vi ber fortsatt om att försöka minska belastningen på avloppet så långt det är möjligt, säger Fredrik Olsson. Med det sagt vill jag poängtera att man ska leva sitt liv som vanligt men gärna diska fulla diskmaskiner, tvätta fulla tvättmaskiner och på andra sätt göra det man kan för att minska utflödet. Vi och miljön är mycket tacksamma för dessa ansträngningar!

Kontakt

Fredrik Olsson, chef Kund och marknad, 073-089 30 69, fredrik.olsson@hemab.se