Nu lanserar vi ännu en lokalproducerad, klimatsmart produkt - biogödsel

Äntligen kan vi stolt presentera ännu en kretsloppsprodukt från vår anläggning i Äland – klimatsmart, lokalproducerad biogödsel! Nu får vi alltså ut ännu mer miljönytta av det matavfall vi redan rötar och gör biogas och fordonsgas av.

Biogödseln som produceras i Äland är baserat på kvalitetskontrollerat, rent och källsorterat organiskt material. Med andra ord matavfall från Härnösand, Örnsköldsvik och Sundsvall. I december blev det klart att produkten klarar de tuffa krav som ställs för SPCR 120, certifiering för biogödsel*.

Mesta möjliga miljönytta är målet

Utgångspunkt i varje led av den process som redan finns; insamling av matavfall, biologisk behandling, energiproduktion och energianvändning, har varit mesta möjliga miljönytta. Och nu tar vi alltså det sista steget som innebär återföring av rötrestens näringsämnen till jordbruket.

- Att vi nu fått den här certifieringen innebär att vi på allvar kan erbjuda en miljömässigt smart och klok produkt till våra lokala bönder, konstaterar Irene Hedlund, chef på affärsområde Återvinning. På det här sättet sluter vi ännu en del av det kretslopp vi redan är en del av genom framställningen av biogas och fordonsgas.

Mångsidigt näringstillskott

När certifieringen nu är på plats påbörjar vi arbetet med marknadsintroduktion av biogödseln. Målgruppen är i första hand jordbrukare, även om gödseln även kan komma att bli tillgänglig för privatpersoner om efterfrågan finns.

- Vi vill gärna bidra till att minska mängden konstgödsel som används i jordbruket**. Konstgödsel ger en ensidig näring, medan biogödsel ger ett mångsidigt näringstillskott och produceras miljöanpassat som en naturlig del i kretsloppet, konstaterar Irene.

Nu påbörjar vi arbetet med att nå ut till presumtiva intressenter. Är du intresserad redan nu? Kontakta oss gärna så löser vi det! Annars kommer vi under 2020 jobba för att alla som vill ska kunna ta del av denna förträffliga produkt.

 

* Certifieringen är gjord av RISE (Research Institutes of Sweden AB). Ett svenskt, statligt forskningsinstitut, som samverkar med universitet, näringsliv och samhälle för innovationsutveckling och hållbar tillväxt.

** Konstgödsel har en negativ klimatpåverkan bland annat genom dess energikrävande tillverkningsprocess och enligt FNs klimatpanel kommer merparten av utsläppen av den mycket starka växthusgasen lustgas från jordbrukets användning av konstgödsel. Tillverkningen står dessutom för 1,2 procent av alla världens växthusgaser.

Källor:

IPCC 5th assessment
IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007
Jordbruksverket 2013. Försäljning av mineralgödsel 2011/12 Fertilizer sales during 2011/12

Irene står framför en vägg med gröna blad. Hon håller i ett inramat certifikat för biogödsel.

Irene Hedlund, Affärsområdeschef på Återvinningen, är glad att certifieringen är klar. "Nu kan vi äntligen börja marknadsintroducera vår näringsrika biogödsel. Det här känns jättebra!" konstaterar hon.

Bilden visar grönt gräs i närbild och på detta texten Biogödsel, i Härnösand sluter vi kretsloppet. Under texten finns en rund pil som symboliserar kretslopp.