Nu gör vi en insats tillsammans mot lupinen! Du rensar – vi hämtar!

Tänk dig en vägren i högsommartid – prästkragar, ängsviol och smultron trängs med blåklocka och tjärblomster. Eller…?

Genom tiderna har vi haft stor nytta av främmande arter från världens alla hörn, men när främmande arter tar över i sin nya miljö, konkurrerar ut inhemska arter och skadar ekosystemen kallas de för invasiva främmande arter och behöver bekämpas.

Lupinen må vara vacker, men sprider sig gränslöst fort och är därför ett hot mot bland annat prästkrage, ängsviol, smultron, blåklocka och tjärblomster. Eftersom många blomsterarter på så sätt försvinner, får också insekter det svårare att klara sig. När det bara finns en blommande art blir säsongen för pollinatörer betydligt kortare, och de får svårare att livnära sig. Och då har vi verkligen problem.

- Insekter är livsnödvändiga både som pollinatörer och som föda för fåglar och andra djur. Försvinner de så riskerar vi att hela näringskedjan kollapsar. Allt hänger såklart inte på lupinen, men vi vill verkligen understryka allvaret i det här och det är också därför vi genomför den här kampanjen, säger Irene Hedlund, Hållbarhetschef på HEMAB. Vi hoppas att vi får hämta många sopsäckar med lupiner runt om i Härnösand!

Du rensar – vi hämtar

Nu gör vi, tillsammans med Härnösands kommun, en satsning i samband med den årliga ”Stora lupinbekämpardagen” den 6 juni. Du rensar – vi hämtar!

  1. Hämta genomskinliga säckar på vårt kontor på Västra ringvägen 125 (max fem per hushåll) under vecka 22, eller använd egna, genomskinliga säckar
  2. Rensa bort lupiner från din mark och lägg dem i säckarna
  3. Ställ ut säckarna där dina avfallskärl brukar stå på hämtningsdagen (valfritt antal säckar)
  4. Anmäl att du har säckar du vill ha hämtade via vår webbsida: www.hemab.se/lupiner
  5. Vi hämtar säckarna under vecka 23

Självklart går det även bra att lämna säckarna själv på Härnösands kretsloppspark eller Älands återvinningsanläggning. Då slänger du säckarna i containern för Energiåtervinning.

Fältbiologernas ambitionsstege för att bekämpa lupinen

Ingen kan göra allt – alla kan göra något. Hitta din nivå av engagemang i Fältbiologernas ”stege”:

Nivå 0 - MINIMUM. Bidra inte till spridningen av lupiner. Så inte lupiner i din trädgård eller någon annanstans.

Nivå 1 - Plocka lupiner. Gör en vacker bukett men släng dem sedan på rätt sätt, d.v.s. skicka dem till brännbart på tippen, för att de inte ska bidra till ytterligare spridning.

Nivå 2 - Plocka fram lien och slå lupiner. Skicka sedan resterna till brännbart på tippen.

Nivå 3 - Gräv upp lupiner. Samla ihop rötterna och låt dem antingen torka i solen eller skicka dem till brännbart, eftersom lupiner kan föröka sig via rotbitar.

Nivå 4 - HARDCORE. Slå med lie flera gånger i sommar, och nästa!

Kort om lupiner

Blomsterlupin Lupinus polyphyllus är en flerårig ört som tillhör familjen ärtväxter. Den kan producera över tusen frön per planta. Frön av blomsterlupin har kvar sin förmåga att gro i årtionden. Vid optimala förhållanden har man sett att blomsterlupinens frön kan förbli livskraftiga under ca 50 till 70 år

Blomsterlupinens ursprungliga utbredningsområde är västra Nordamerika, södra Alaska och Brittiska Columbia och österut mot Quebec, västra Wyoming och söderut mot Utah och Kalifornien. Blomsterlupinen introducerades ursprungligen till Europa som prydnadsväxt i början av 1800-talet och har sedan dess införts till många delar av Europa, östra Kanada och Nya Zeeland, där den ses som en invasiv art. Blomsterlupin förekommer förvildad i stora delar av Sverige, där den oftast påträffas längs vägkanter och på banvallar.

Kort om främmande arter

Med främmande arter menas arter som med människans hjälp har förflyttats till ett område där de inte funnits tidigare. Stora problem kan uppstå när främmande arter sprider sig snabbt och orsakar skador på naturen, människors hälsa eller ekonomin.

I Sverige finns idag mer än 2000 främmande arter, cirka 20 procent av dem är invasiva eller potentiellt invasiva.

Läs gärna mer om invasiva arters påverkan på infrastrukturen i Sverige på SLUs (Sveriges lantbruksuniversitet) webbsida Länk till annan webbplats..

Kontakt

Cathrine Edholm, Återvinningsstrateg, 070-190 51 58, cathrine.edholm@hemab.se