Nu förenklar vi vår debitering för företagskunder

Nu debiteras företagskunder på samma sätt på Härnösands Kretsloppspark som på Älands Återvinningsanläggning. Mycket snabbare och mycket enklare!

Om du som företagskund besöker Härnösands Kretsloppspark har du tidigare behövt erlägga din betalning med ditt företagskort via den personal som finns där. Nu har en stolpe med en kortterminal satts upp vilket innebär att betalningen sker obemannad.

Vi har sett att den här betallösningen fungerar väl i Äland och väljer därför att ha samma förfaringssätt på Kretsloppsparken, säger Irene Hedlund, chef för affärsområde Återvinning. Att betala med sitt företagskort vid en kortterminal innebär en förenkling både för våra företagskunder men också rent administrativt vilket i slutänden gynnar samtliga kunder.

Den förändring som nu sker i debitering för företagskunder påverkar inte för privatkunder utan gäller enbart företag och verksamheter.

Saknar du företagskort?

Om du saknar det kort som behövs för att kunna betala för din avfallslämning så kontakta oss på kundservice@hemab.se, alternativt 0611-55 75 00.

Kontakt

Irene Hedlund, affärsomådeschef Återvinning, 076-796 72 99, irene.hedlund@hemab.se

Kortterminal

Vid denna terminal sker betalning med ditt företagskort.

Du hittar stolpen med betalterminalen mittemot där du lämnar bland annat farligt avfall på Härnösands Kretsloppspark.