Nu blir det lättare att göra rätt på Kraftvärmeverket

I samarbete med Arbetslivsförvaltningens Resursgrupp har vi personal på plats på verkets risplan för guidning i hur man lämnar avfall där.

Både privatpersoner och företag är välkomna att lämna material på den asfalterade yta utanför Kraftvärmeverket i Murbergsviken, som vi kan använda i vår produktion av fjärrvärme. Det rör sig om ris, sly och grenar som flisas sönder och därefter blir till bränsle som eldas i pannan.

Det som allmänheten lämnar är ett bra tillskott i vår bränslemix, säger Adam Johansson, driftingenjör vid Kraftvärmeverket. Från tid till annan lämnas dock sånt som vi inte kan använda oss av vilket leder till fördyrade kostnader då det materialet måste skiljas ut från det övriga. Därför ser vi behovet av att hjälpa våra kunder att göra rätt.

Ett fördjupat samarbete

Av den anledningen fördjupas det samarbete HEMAB haft sedan tidigare med kommunens resursgrupp. Resursgruppen vid Arbetslivsförvaltningens avdelning för arbete och integration är en arbetsplats där det finns plats för cirka 70 personer som kan arbetspröva, arbetsträna eller praktisera. Verksamheterna består av allt från skogsarbete till bageriverksamhet och andra arbetsplatser är bland annat Härnösands Kretsloppspark och Erikshjälpen. Nu läggs risplanen vid Kraftvärmeverket till bland dessa arbetsplatser.

Vi kommer ha en person stationerad här för att berätta om det avfall som lämnas går att använda i vår produktion eller inte, säger Adam. Det kommer underlätta för våra kunder men även för oss som jobbar här vilket känns både effektivt och klokt.

Hållbarhet som ledord

Samarbetet med arbetslivsförvaltningen har tidigare, vad gäller fjärrvärmeverksamheten, bestått i att hämta material från kommunal mark och transportera det till anläggningen. I snitt levereras ett ton bränsle per dag på det här sättet

Det här samarbetet vidrör alla hållbarhetsaspekter, säger Fredrik Olsson, chef för Kommunikation och marknad på HEMAB. Det sociala ligger i att vi bidrar till sysselsättning för människor som står en bit ifrån den ordinarie arbetsmarknaden, ekonomiskt innebär det att vi slipper fördyrade kostnader och det ekologiska handlar om att avfallet hamnar där det är tänkt från början utan onödiga transporter. Om vi kan skapa en mer meningsfull vardag och kanske på sikt ge erfarenheter som kan leda till en anställning så bidrar vi, förutom rent samhällsekonomiskt, till att skapa skillnad för den enskilde individen vilket är den högsta vinsten.

Fakta – det här får du kasta vid risplanen

Det vi kan ta emot på kraftvärmeverket är trädgrenar, sly, ris och avverkningsrester.

Vi har inte möjlighet att använda rötter och trädgårdsavfall (löv, mossa, gräs), stenar, jord eller virke i form av brädor, reglar och lastpallar.

Risplanen håller öppet mellan 07.00-19.00 och helgfria lördagar 10.00-14.00.

Lämning av trädgårdsavfall (löv, mossa, gräs) och övrigt avfall hänvisar vi till Härnösands Kretsloppspark, öppet vardagar 09.00-19.00 och helgfria lördagar 10.00-14.00 eller Älands återvinningsanläggning, öppet vardagar 07.00-16.00 där det även går att lämna rötter.

Kontakt

Fredrik Olsson, Chef Kommunikation och marknad, 073-089 30 69, fredrik.olsson@hemab.se