Nu är läckan i Nattviken lagad

Vi har nu åter full funktionalitet i den ledning som går strax utanför residenset.

Under natten mellan onsdag och torsdag den 3 november färdigställdes reparationsarbetet i Nattviken. Eftersom rörledningen låg emot berg så behövde den lyftas och ett så kallat svep, det vill säga ett skyddande ytterhölje, monterades på plats.

Det har på grund av försvårande omständigheter tagit tid att laga läckan men nu är vi äntligen i mål med det, säger Fredrik Olsson, chef Kund och marknad. Jag vill rikta ett stort tack till dykarteamet och till vår egen personal som målmedvetet arbetat med detta.

Det som återstår nu är fortsatt saneringsarbete i området runt den tidigare läckan vilket sker med hjälp av pumpar som suger upp det som släppts ut och som sedan transporteras i ledningar till Kattastrands reningsverk.

Kontroll av trycksatta ledningar

Med anledning av det som inträffat kommer vi nu genomföra särskilda inspektioner av våra trycksatta ledningar, både de sjöförlagda och de markbundna.

Vi gör nu en extra insats för att verkligen säkerställa funktionaliteten och för att upptäcka eventuella problem som vår normala detektering inte fångar, säger Fredrik Olsson. Det kommer vara ett arbete som tar tid men vi har höga ambitioner med vårt hållbarhetsarbete varför vi anser att det här är en viktig kompletterande åtgärd.

Kontakt

Fredrik Olsson, chef Kund och marknad, 073-089 30 69, fredrik.olsson@hemab.se