Murbergets förskola uppmanas koka sitt dricksvatten

Detta efter påvisad bakterieförekomst.

Det var vid en rutinmässig provtagning av dricksvattnet på förskolan som förekomst av E coli-bakterier påvisades.

Vi provtar dricksvattnet vid olika verksamheter kontinuerligt och under den senaste provtagningen vid Murbergets förskola fick vi det här resultatet, säger Fredrik Olsson, chef Kund och marknad. Andra provtagningar vid vattenverket har inte visat på detta varför vi behöver göra kompletteringar.

Ett andra prov från ett annat tappställe på förskolan har nu genomförts och det provsvaret beräknas vara klart under slutet av denna vecka. Ett ytterligare prov har också tagits vid Murbergsskolan som ligger bredvid.

Vi har i nuläget inga indikationer på att det ska finnas bakterietillväxt på andra ställen i kommunen, säger Fredrik Olsson. Detta är mycket ovanligt och standardförfarandet är att utföra fler provtagningar för att ringa in eventuell förekomst.

Inget skäl till oro

TIlls vidare uppmanas förskolan koka sitt dricksvatten för att försäkra sig om att de eventuella bakterierna försvinner. Ett brev från rektor har gått till vårdnadshavarna till barnen som beskriver situationen.

E coli-bakterier kan ge upphov till magsmärtor, diarréer och kräkningar, säger Fredrik Olsson. Vi ser mycket allvarligt på detta och vidtar därför åtgärder så snabbt vi kan. Jag vill dock poängtera att det i nuläget inte finns skäl till oro på andra ställen i kommunen utan detta är lokala rekommendationer vid just den här fastigheten.

Samhällsförvaltningen vid kommunen, som är vår tillsynsmyndighet är informerade i ärendet.

Kontakt

Fredrik Olsson, Chef Kund och marknad, 073-089 30 69, fredrik.olsson@hemab.se