Magasinet Avfall och Miljö uppmärksammar HEMAB

Vårt samarbete med Mittuniversitetet ger avtryck i branschpress.

Artikeln handlar om forskningsprojektet MILO, Miljön i kontrolloopen, som vi bedriver tillsammans med Mittuniversitetet där ett delprojekt går ut på att med hjälp av avancerad kamerateknik upptäcka plast i det insamlade matavfallet. Forskningsprojektet är en del av ett långsiktigt avtalat samarbete mellan Härnösands kommun och Mittuniversitetet. 

Du hittar artikeln här: Ljuset avslöjar plasten Länk till annan webbplats.

Kontakt

Jonathan Grip, Chef Utveckling och projekt, 070-847 46 71, jonathan.grip@hemab.se