Lämna din julgran vid kraftvärmeverket

Tjugondag Knut närmar sig och julen städas ut. Lämna din gran till oss på Kraftvärmeverket, där den bidrar till produktionen av el och fjärrvärme i Härnösand.

Lämna din julgran, ris och sly på kraftvärmeverket. Granarna flisas och förbränns i våra pannor, och blir till el och fjärrvärme.

Julgranar

Vi tar emot din julgran på vår bränsleplan norr om Kraftvärmeverket i Murbergsviken.

  • Öppet vardagar klockan 07.00-19.00 och helgfria lördagar 10.00-14.00.
  • Skyltar på området visar vägen.

Efter ordinarie öppettider är upplaget stängt med en bom, men det går bra att gå in med sin gran även efter att bommen är låst (planen är inte inhägnad).

Visste du att...

...vi började bygga fjärrvärmenätet i Härnösand 1974. Då var det oljepannor som gällde. Idag är det nästan uteslutande trädbränslen och torv som används. Det har gjort att luften i Härnösand är mycket renare i dag än vad den var för 30-40 år sedan.

...fjärrvärmen bidrar till ett mer energieffektivt samhälle genom att ta tillvara energi som annars skulle gå förlorad, till exempel rester från skogsindustrin.

...HEMAB erbjuder dig länets lägsta fjärrvärmepris för villakunder. I centrala Härnösand är ungefär
50 % av alla villor och hela 95 % av alla flerfamiljshus anslutna till fjärrvärme.

...förutom skön fjärrvärme producerar vi även el i kraftvärmeverket, som vi distribuerar till våra kunder som har valt att köpa 100% förnybar el från oss på HEMAB.

Ovan kan du se vart avlämningsplatsen för julgranar finns.