Läckage av spillvatten vid Kanaludden - felavhjälpning pågår

Tidigare idag upptäcktes ett läckage från vår spillvattenledning nere vid Bildhuggaren.

Den ledning som det handlar om tar normalt hand om cirka 90% av Härnösands totala spillvatten så det är stora mängder som trängt upp.

Området är avspärrat och vattnet är nu omdirigerat.

Efter att ha grävt upp och inspekterat rören i backen kunde det konstateras att nya reservdelar behövs. Kontakter har tagit med våra samarbetspartners men dessvärre finns inte det material som behövs att få tag på i närområdet utan behöver beställas. Vi arbetar intensivt med att få detta på plats så snart som möjligt.

Det finns just nu ingen sluttid när arbetet kan färdigställas.

Kontakt

Fredrik Olsson, chef Kund och marknad, 073-089 30 69, fredrik.olsson@hemab.se