Koronamätning för att hitta felkällor

Just nu utförs avancerade mätningar av elnätstationer inom Härnösand elnät för att hitta eventuella montagefel eller komponentbrister som på sikt skulle kunna medföra elavbrott. Tekniken som används kallas Korona-mätning, men ska inte förväxlas med Coronaviruset.

Mätutrustningen som används ger utslag för små partiella urladdningar samt UV-ljus, vilket kan betyda att en anläggningsdel, exempelvis en kabelsko, skarv eller skena är på väg att gå sönder.

- Att hitta en bra balans i underhållsplanen mellan hög tillgänglighet och låga kostnader är en svår men alltid aktuell frågeställning, säger Kryzze, Driftingenjör på HEMAB. Och det handlar inte bara om fungerande utrustning, utan även om personsäkerhet.

Ett urval av HEMABs 500 elnätstationer prioriteras

Mätningarna är kostsamma och kan därför inte utföras av alla elnätstationer. Prioriteringar har behövt göras.

- Detta är ett test och vi har valt ut ett antal stationer längs nyare linjesträckningar på landsbygden där vi önskar säkerställa kvaliteten och lära oss om tekniken, säger Kryzze.

Resultaten blir viktig input för framtida underhåll

Mätningarna kommer att identifiera brister i anläggningsdelar om det finns sådana. Om dessa brister följer ett visst mönster kan det bli värdefull information för att omprioritera underhållsarbetet.

En relativt stor del av elavbrotten och avbrottstimmarna för kunder är relaterade till elnätstationer.

- Olika komponenter påverkar i olika omfattning när de väl går sönder, säger Kryzze. Vi vill arbeta med förebyggande underhåll för att minska antalet avbrottstimmar för våra kunder och därför är det intressant att fokusera insatserna så vi kan lära oss av resultaten på ett bra sätt.

Fakta Korona-mätning:

Arbetet utförs med en särskild sorts kamerateknik. Ett detekterat fel med mätutrustningen återges på en skärm som ett rundformat skimmer, en rund ”Korona-ros”, som omgärdar den misstänkt dåliga komponenten. Jonisering av gaser vid hög spänning, sker främst när komponenter av någon anledning har dåliga förbindelser eller kopplingar, vilket i sin tur utgör en signal om att en anläggningsdel eller komponent är felande.

Kontakt

Krzysztof "Kryzze" Lukaszewicz, Underhållsingenjör, 070-190 51 66, krzysztof.Lukaszewicz@hemab.se

Skärm med röd coronaros när specialkamera riktas mot öppen låga från cigaretttändare

Ett fel i en elnätkomponent utsöndrar UV-ljus vilket den avancerade kameratekniken uppfattar och återger på skärmen i formen av en röd "Korona-ros". Här demonstrerar besiktningstekniker Mats Sundström och Mari Älgekrans Sundström från Svensk Linjebesiktning hur det fungerar genom att tända en låga. Foto: Andreas Einarssonundström o

Varselklädd tjej och kille i naturen vid en elstation

Besiktningstekniker Mats Sundström från Svensk Linjebesiktning går i förväg iförd extra säkerhetskläder och visir för att öppna elstationen och säkerställa att det är säkert att arbeta i den. Foto: Andreas Einarsson

Tjej i hjälm tittar på skärm och mäter efter eventuella fel i elstation

Mari Älgekrans Sundström letar efter fel i elstationen vid Snickarforsen i Ramsås. Just denna station fanns det inget att anmärka på. Kunderna kan känna sig trygga med att ha en väl fungerande elstation som fördelar ström i området. Foto: Andreas Einarsson

Två varselklädda arbetare vid elstation som letar efter eventuella fel

Tekniken som används är utvecklad för militärt bruk för att tidigt upptäcka avfyrade missiler för att kunna oskadliggöra dessa. Teknikens civila användning för att identifiera annalkande fel är ytterst värdefull och en helt ny tillämpning som HEMAB i Härnösand är bland de absolut första i Sverige att arbeta med. Foto: Andreas Einarsson.

Bild från avfotad skärm som visar ett fel i kabelförband

Det här är en exempelbild från en annan elstation (inte i Härnösand) där ett fel utvecklas över tid och syns med hjälp av tekniken. Foto: Svensk Linjebesiktning

Bild på isolator som uppvisar fel med hjälp av tekniken

Så här ser det ut i kameratekniken när en isolator uppvisar ett fel. De röda "Korona-rosorna" vittnar om varmgång av sådant slag som utsöndrar UV-ljus. Här behöver en åtgärd utföras så att den felande isolatorn byts ut. Det kommer att ske vid ett planerat elavbrott vid rätt valt tillfälle när störningen blir som minst för kunderna. I bästa fall kan bytet till och med ske utan avbrott för kunderna.