Kolfiltren har börjat driftsättas

Nu är de på plats! De sex kolfiltren med totalt 300 ton aktivt kol är nu på plats på Vattenverket.

Tre av filtren är i drift sedan slutet på 2020 och levererar vatten ut på nätet, dom övriga tre förbereds för att kunna tas i drift inom kort. I varje bassäng finns ett 2,5 meter tjockt lager kol där dricksvattnet ska passera i ett sista reningssteg innan det går ut till våra kunder.

- Huvudsyftet med den nya anläggningen är i första hand ökad dricksvattensäkerhet. Klimatförändringar med höjd medeltemperatur, extremare skiftningar i vädret och risken för vattenburna smittor är utmaningar som alla dricksvattenproducenter står inför. Med kolfilter som ett ytterligare reningssteg minimeras dessa risker och bieffekten blir dessutom ett godare vatten, säger Irene Hedlund, Affärsområdeschef Vatten.

Kompletterande reningssteg

Som huvudman för Härnösands kommuns allmänna VA-tjänster är det HEMAB som har ansvaret för att leverera dricksvatten som håller god kvalitet.

Risken för vattenburna smittor och pågående klimatförändringar med höjd medeltemperatur och extremare väderskiftningar är två skäl till att vi redan har två så kallade biologiska barriärer som renar vattnet i Härnösand – Ultraviolett (UV) ljus och kemisk fällning.

Ett tredje steg i form av kolfilter innebär att ett kompletterande reningssteg tillskapas. Dricksvattnet blir därmed ännu renare och risken för bakterieförekomst minskar ytterligare.

Kontakt

Irene Hedlund, Affärsområdeschef Vatten, 076-796 72 99, irene.hedlund@hemab.se

Åke Gavelin, Driftchef Vattenverket, 0611-55 75 87, ake.gavelin@hemab.se

Vattnet passerar genom filtren i ett sista reningssteg innan det går ut till våra kunder.

Lagret av kol är 2,5 meter tjockt.

Kolfiltren är placerade i en tillbyggnad till Vattenverket.