Kokningsrekommendationen vid Murbergets förskola hävd

Nu har kompletterande provtagning gjorts vilket inte visar på förekomst av E coli.

Det var i helgen som ett svar på en rutinprovtagning vid Murbergets förskola visade på förekomst av E coli-bakterier. Vid det uppföljande provet, som togs med samma metod på samma ställe, fanns inga spår av detta.

Det är svårt att säga vad det beror på att det första provet visade detta, säger Fredrik Olsson, chef Kund och marknad. Endera blev det fel i själva provtagningen eller vid labbet men det blir bara spekulationer från vår sida. Det viktiga är att vattnet är tjänligt och att barn och personal åter kan dricka vattnet som vanligt.

För att säkerställa vattenkvaliteten görs kontinuerliga provtagningar på flera platser runtom i kommunen. Bara vid den aktuella förskolan sker provtagning minst fem gånger per år.

– Vi känner oss mycket trygga med det sätt vi provtar vårt dricksvatten och vi har ett väl framarbetat egenkontrollprogram vilket inte minst den här situationen visar, säger Fredrik Olsson. När vi får ett prov som visar någon avvikelse agerar vi direkt med rekommendationer för att minimera eventuella hälsorisker innan vi säkerställt omfattningen och lyckligtvis sker det väldigt sällan.

Tillsynsmyndigheten har underrättats om detta och kommunicerar med förskolan om att rekommendationen att koka dricksvattnet nu är hävd.

Kontakt

Fredrik Olsson, chef Kund och marknad, 073-089 30 69, fredrik.olsson@hemab.se