Idag startar höstens grovavfallskampanj!

Då var det dags igen! Mellan 26 september och 4 oktober hämtar vi kostnadsfritt ditt sorterade grovavfall på ett antal platser i kommunen.

Här är aktuella datum, tider och platser för kampanjen:

  • Må 26/9 kl. 16.00–19.00 Handlar’n, Hälledal
  • Tis 27/9 kl. 16.00–18.30 Kyrkan, Hemsön
  • On 28/9 kl. 16.00–19.00 Parkeringen vid kyrkan, Viksjö
  • Tor 29/9 kl. 16.00–19.00 Stigsjö handel, Brunne
  • Må 3/10 kl. 16.00–19.00 Föreningshuset, Gussjö
  • Tis 4/10 kl. 16.00–19.00 Häggdångers reningsverk

Sorterat avfall, men inga vitvaror eller ris/sly

Under kampanjen är det fritt fram att lämna sorterat grovavfall på de angivna platserna och dagarna, men vitvaror som kyl och frys ska som vanligt lämnas på någon av återvinningscentralerna Härnösands kretsloppspark eller Älands återvinningsanläggning istället.

Ris och sly lämnas på Kraftvärmeverkets uppsamlingsplats. Inget övrigt trädgårdsavfall får lämnas på risplanen. Även detta lämnas på återvinningscentralerna.

Kontakt

Anders Svanholm, anders.svanholm@hemab.se, 072-203 68 13