Hög tid för föreningar att söka vindkraftpengar

När de två vindkraftverken på Vårdkasen byggdes 2012 fattades beslut om avsättningar av pengar till satsningar på det rörliga natur- och friluftslivet i området. Sedan 2020 kan föreningar i hela kommunen söka bidrag till sina satsningar.

Vem kan ansöka?

Nu är det hög tid för föreningar och organisationer att söka vindkraftpengar. Föreningar eller organisationer med uppenbart icke vinstdrivande intresse kan ansöka om Vindkraftpengar. Tänkbara satsningar kan handla om tillskapande av nya attraktioner, ökad tillgång och tillgänglighet till natur och friluftsupplevelser, evenemang, social hållbarhet, kulturhistoria, kommunikation eller kunskapshöjande aktiviteter.

Tidigare satsningar

Sedan starten 2012 har flera goda exempel och bra satsningar kommit till stånd helt eller delvis tack vare dessa öronmärkta pengar.

- Med hjälp av vindkraftpengarna har vi varit med och bidragit till satsningar som kommit många till gagn, inte enbart föreningslivet, konstaterar Fredrik Olsson, Chef för Kommunikation och marknad på HEMAB. Under 2020 byggdes till exempel Härnö Trail Kidz äventyrsbana med hjälp av vindkraftpengar och stugan på Hultomsberget försågs med solceller och möjlighet att ladda mobiltelefonen. Bland annat. Nu ser vi fram emot nya, kreativa ansökningar!

Ansökan görs via www.hemab.se/vindkraftpengar Länk till annan webbplats. senast 31 mars 2021.