Hög tid att söka vindkraftpengar!

Vi välkomnar föreningar, organisationer och aktivitetssamordnare i Härnösands kommun att söka vindkraftpengar!

Verkar din förening eller organisation för satsningar som ökar attraktionsvärdet, höjer kvalitén på och stimulerar det rörliga friluftslivet? Kanske idrotts- och naturupplevelser eller rekreation och turism? Så länge ni gör det i Härnösands kommun så är ni varmt välkomna med er ansökan senast 31 mars.

Vem kan ansöka?

Nu är det hög tid för föreningar och organisationer att söka vindkraftpengar. Föreningar eller organisationer med uppenbart icke vinstdrivande intresse kan ansöka om Vindkraftpengar. Tänkbara satsningar kan handla om tillskapande av nya attraktioner, ökad tillgång och tillgänglighet till natur och friluftsupplevelser, evenemang, social hållbarhet, kulturhistoria, kommunikation eller kunskapshöjande aktiviteter.

Tidigare satsningar

Sedan starten 2012 har flera goda exempel och bra satsningar kommit till stånd helt eller delvis tack vare dessa öronmärkta pengar.

- Vi har varit med och bidragit till satsningar som kommit många till gagn, inte enbart föreningslivet, Så om du har en idé är det bara att ansöka. Vi ser fram emot många kreativa idéer, konstaterar Fredrik Olsson, Chef för Kund och marknad på HEMAB.

När de två vindkraftverken på Vårdkasen byggdes 2012 fattades beslut om avsättningar av pengar till satsningar på det rörliga natur- och friluftslivet i området. Sedan 2020 kan föreningar i hela kommunen söka bidrag till sina satsningar.

Ansökan görs via www.hemab.se/vindkraftpengar Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats. senast 31 mars 2022.

Kontakt

Fredrik Olsson, Chef Kund och marknad, 073-089 30 69, fredrik.olsson@hemab.se