Högspänningskabel i stolpar

Det är inte överallt det är lämpligt att gräva ner elkablar. Ibland behöver de gamla oisolerade friledningarna ersättas med isolerad elkabel som hängs upp i stolpar istället.

Ett sådant projekt pågår just nu i utkanten av Älandsbro där elmontörerna Erik Olofsson och Peter Dahl tillsammans med grävmaskinföraren Göran Ahlander är och arbetar.

- Just den här ledningssträckan utgör en så kallad redundans för viktiga elmatningar i området, säger Magnus Eriksson, Entreprenadchef på HEMAB. I händelse av att ordinarie elmatningsvägar går sönder eller drabbas av fel så kan strömmen ledas om via den här nya elkabeln. Den fungerar som en extra trygghet för vissa specifika driftlägen, berättar Eriksson.

En del av projekt ISO 2020

Just denna dag är det soligt och fint ute, men projektet har kommit så pass långt att teamet som jobbar med den nya ledningen tyvärr får befinna sig i skuggan av de, nu i början av februari, allt mer värmande solstrålarna. Skaren är hård, men tjälen i marken når inte djupt alls.

- Kabelprojektet är ett av många motsvarande entreprenadarbeten genom åren inom HEMABs projekt ISO 2020, samlingsnamnet på ett projekt som startade för snart tio år sedan och som syftar till att bygga bort alla känsliga oisolerade högspänningsledningar inom vårt elnätområde, säger Eriksson. Planen är tydlig, under året ska vi vara klara i hela kommunen, ett långt arbete närmar sig sitt mål.

Kille sitter på marken med liten slägga i handen och monterar detaljer på stolpe som ska resas.

Elmontör Peter Dahl monterar beslag på stolpen som snart ska resas. Foto: Andreas Einarsson.

Tre personer som förbereder att stolpe ska resas med traktor.

Från vänster; Erik Olofsson, Peter Dahl och Göran Ahlander i samspråk inför resningen av en av alla stolpar som ska bära upp den nya elkabeln. Ovanför huvudet på killarna syns den vid tillfället ur drift tagna gamla oisolerade friledningen som senare ska rivas. Foto: Andreas Einarsson.

Montage av don med trissa för att möjliggöra att senare med hjälp av dragsnöre få upp kabeln i den resta elstolpen. Foto: Andreas Einarsson.

Två medarbetare på HEMAB i arbete iförda varselkläder på snöklädd åker

Erik Olofsson förbereder klen tråd som ska finnas tillgänglig när rep och senare elkabel ska dras upp i stolpen. Foto: Andreas Einarsson.

Elmontören Peter Dahl sittandes på knä på marken och plockar ihop saker.

Här ser man tydligt stolpen som nu är helt förberedd inför att den ska resas. Topplock monterat som skydd mot nederbörd och röta. Foto: Andreas Einarsson.

bandgrävare som körs av en person medan två personer inspekterar ner i gropen som grävs

Den milda vintern har medfört att det inte är några som helst bekymmer att gräva i marken, i synnerhet här i lätt snöbeklädd åkermark. Foto: Andreas Einarsson