Heta Utbildningar och HEMAB samverkar på flera plan

När vi tar emot studenter från Yrkeshögskolan Heta Utbildningar i Härnösand så innebär det en årlig tradition med lång historia. Denna mulna kulna dag bröds blivande elkraftingenjörer och drifttekniker kraft och värme på både teoretiska och praktiska moment.

Uppe på Bräntberget intill Vårdkasen tog medarbetarna Krzysztof Lukaszewicz, smeknamn Krysse, och Johan Hägglund emot vetgiriga studenter som fick prova att manövrera effektbrytare.

- Det känns roligt att ge studenterna besök som de minns och lär sig av, säger Krysse. Och vad är väl bättre då än att låta dem prova på att arbeta lite praktiskt.

Elkraftstudenten Milton Klang med studiekamrater manövrerar brytare för att säkerställa rätt driftläge för utgående kabelförband vid Bräntbergets vindkraftverk under nära överinseende av Krysse. Och invändigt tar Johan Hägglund emot studenter på löpande band i små grupper.

Parallellt med studiebesöken på Vårdkasberget togs studenterna från Kraft och värme emot på Saltvikshöjden för att få detaljerad information om hur en fördelningsstation fungerar och vad den har för uppgift att fylla i ett lokalt distributionselnät.

- Det var ett engagerat gäng med många initierade frågor, säger Peter Hägglund. Att så många läser de tekniska utbildningarna i Härnösand är oerhört glädjande.

Kontakt

Andreas Einarsson, 070-657 75 26, andreas.einarsson@hemab.se

vindkraftverkstorn i dimma med bilar parkerade i förgrunden

Det var en mulen höstdag då studenterna från Yrkeshögskolan Heta Utbildningar i Härnösand var på studiebesök. Foto: Andreas Einarsson.

studenter och medarbetare på HEMAB iförda hjälmar vid vindkraftverk

I små grupper fick studenterna information innan de begav sig upp för trappen in i vindkraftverket. Här är det Johan Hägglund på HEMAB som berättar om vindkraftverkets olika funktioner. Foto: Andreas Einarsson

Två män vid nätstation

Elkraftstudenter Milton Klang får manövrera brytare och lära sig hur man säkerställer rätt driftläge för kabelförbanden vid Bräntbergets vindkraftverk i Härnösand. Allt sker under kontrollerade former och under överinseende av Krysse på HEMAB. Foto: Andreas Einarsson.

Personer med hjälmar i ställverksmiljö

Peter Hägglund och Robin Eliasson från HEMAB förser de vetgiriga studenterna med information om hur en fördelningsstation fungerar. Här är de på Saltvikshöjden i Härnösand. Foto: Andreas Einarsson.

två personer vid effektbrytare i ställverk utomhus

Studiebesöket för den ena gruppen teckentolkades. Här informerar Peter Hägglund om den nya stora effektbrytaren i fördelningsstationen på Saltvikshöjden. Foto: Andreas Einarsson