HEMAB instiftar fond för kompensatoriska åtgärder

Mot bakgrund av fjolårets olje- och spillvattenutsläpp upprättas nu en fond där föreningar kan söka pengar för kompensatoriska åtgärder.

I samband med de incidenter vi drabbades av under hösten 2021 med oljeläckage från Kraftvärmeverket och spillvattenläckaget vid Kanaludden sökte vi tillsammans med bland annat länsstyrelsen efter lämpliga projekt för att främja det marina livet i Härnösand.

Vi har tillsammans med berörd myndighet försökt hitta ett bra projekt för oss att stötta men har inte kommit ända fram, säger Irene Hedlund, ansvarig för cirkulära affärer på HEMAB. Vi tar därför ett omtag i frågan och söker nu samarbete med lokala föreningar istället.

200 000 kronor att söka för marina miljöer

200 000 kronor har avsatts i en fond och tanken är att vi ekonomiskt ska stötta goda initiativ och projekt i syfte att förbättra den biologiska mångfalden.

Jag ser framför mig att naturskyddsföreningar, fiskevårdsföreningar eller andra som är engagerade i att jobba för en förbättrad marin miljö i vårt närområde kommer söka de här medlen, säger Irene Hedlund. Det är egentligen bara fantasin som sätter gränser för vad som skulle kunna beviljas men insatserna ska vara tydligt kopplade till att förbättra för akvatisk flora och fauna.

Efter de båda utsläppen har vattenprover tagits som inte tyder på någon påverkan kopplad till händelserna men HEMAB väljer alltså trots det att göra den här insatsen.

– Det är viktigt för oss att ta ansvar i händelser som dessa som potentiellt hade kunnat få betydligt större konsekvenser än vad de tycks ha fått, säger Hedlund. Vi arbetar med att komplettera våra riskanalyser med scenarier av det här slaget vilket kommer hjälpa oss att minimera riskerna för upprepade händelser framåt.

Hur söker min förening?

Använd dig av formuläret som du hittar via denna länk. Ansökningar behandlas löpande.

Kontakt

Irene Hedlund, ansvarig för cirkulära affärer, 076-796 72 99, irene.hedlund@hemab.se