HEMAB info lyfter stort och smått i senaste tidningen Yippie

Tiden springer iväg och vi är redan i slutet av mars. I senaste numret av tidningen Yippie hade vi med vårt senaste nummer av HEMAB info. Den första för året, där vi som vanligt behandlar högt som lågt.

På mittuppslaget kan du läsa om reportaget om Peyman Vahedi, vår nya Utvecklingschef, som fått en flygande start på HEMAB. Han har många nya tankar och idéer kring vad i vår verksamhet som kan utvecklas och även hur den ska utvecklas i samarbete med medarbetarna.

Du kan även läsa om vår kommande faktureringstjänst Billogram som kommer att göra det enklare för dig som kund att hantera dina fakturor och som ger ett mindre klimatavtryck genom att förhoppningsvis minska antalet pappersfakturor.

Sist vill vi även lyfta den krönika som vår chef för kund och marknad skriver, där han lyfter frågan om samtalsklimatet i så väl traditionella media som sociala sådana. Vi tycker det är viktigt med konstruktiva samtal som leder framåt. Samtal som baseras på fakta och där vi lyssnar på varandra. Men med ett hårdnande samtalsklimat riskerar diskussionen bli destruktiv istället för konstruktiv. Den blir personlig istället för saklig. Och den sårar istället för att läka. Vi hoppas att vi kan bidra till att skapa en positiv förändring i detta samtalsklimat, lika väl som vi dagligen jobbar för ett mer hållbart och klimatsmart samhälle.

Du som inte får tidningen Yippie kan alltid läsa HEMAB info online, via vår webbsida www.hemab.se/hemabinfo Länk till annan webbplats.. God läsning!

Kontakt

Magdalena Åkerros, Kommunikatör, 0611-55 75 00, magdalena.akerros@hemab.se