Härnösand kan bli aktuellt för pilotprojekt inom solvärme

Projektansökan på 3000 kvadratmeter nya solfångare med koppling till fjärrvärmenät ligger hos Energimyndigheten och leds av solenergiföretaget Absolicon. Härnösandsföretaget Absolicon står för ansökan som om den beviljas kan bygge av solfångare kopplat till fjärrvärmesystem bli av i antingen Härnösand, Kramfors eller Sollefteå.

- Just nu räknar vi på hur ekonomi och energivolymer skulle se ut och påverka vår energimix i Härnösand, säger Anders Lundgren energiingenjör på HEMAB. Vi hoppas på att Härnösand blir platsen för denna etablering. Med bidrag på plats skulle det ge oss en ökad solenergiandel till ett fördelaktigt pris.

Härnösand är vinnare oavsett

Som projektet är utformat kommer Härnösand bli vinnare oavsett om det blir bygge av ett solenergifält eller inte i Härnösand.

- Vi hoppas så klart etableringen hamnar hos oss som kommunägd bolag i Härnösand, säger Lundgren. Men faktum är att även om satsningen på uppskattningsvis totalt cirka 14 miljoner kronor hamnar i Kramfors eller Sollefteå så kommer vi att kunna ta del av nyttiga tekniska erfarenheter. Det är nämligen det som är grunden i detta samarbetsprojekt. Att lära oss hur man etablerar och kör ett solvärmefält så bra som möjligt.

Under våren förväntas besked från Energimyndigheten och vi vet om satsningen beviljas samt i vilken av de tre kommunerna solenergianläggningen då byggs.

Bild på glad Anders Lundgren.

Energiingenjör Anders Lundgren är en av de på HEMAB som nu räknar på vad en större solenergianläggning skulle innebära för Härnösand avseende befintligt energisystem för fjärrvärme. Projektet är spännande konstaterar Anders.

Bild på Härnösands energipark, solfångare på rad vid Västra Ringvägen i Härnösand.

Befintliga solfångare i Härnösands energipark som redan idag bidrar med solfjärrvärme, om än i betydligt mindre skala.