Härnösand är bäst i Västernorrland

Härnösand är bäst i Västernorrland på att sortera ut förpackningar av glas, papper, metall och tidningar. Under 2020 ökade vi dessutom vår utsortering med 5,5 kilo per person.

Redan 2015 kunde vi konstatera att härnösandsbor som sorterar i flerfackskärl var överlägset bäst på att sortera ut sitt matavfall, sett över samtliga kommuner i Västernorrland. 2017 var vi Norrlands bästa miljökommun och 2020 var Härnösand landets fjärde bästa miljökommun i kategorin Mindre städer och landsbygdskommuner samt bästa miljökommun bland landets fyra nordligaste län. Självklart är vi på HEMAB stolta över att vara en del av detta viktiga arbete.

Och nu är vi alltså bäst i Västernorrland på att sortera ut förpackningar, enligt Återvinningsindustriernas Återvinningsindex. Vi leder ligan med hela 78,1 kilo utsorterade förpackningar per person och år, vilket alltså är en ökning med 5,5 kilo sedan året innan.

- Jag är jättestolt över härnösandsbornas vilja att sortera ut förpackningar, säger Irene Hedlund, Affärsområdeschef Återvinnning. Vi har sett till att ha ett bra och smidigt system på plats för att samla in förpackningar från villahushållen i form av flerfackskärl och där tror jag att en stor del av vinsten ligger. Det är lätt att göra rätt, konstaterar Hedlund.

Plats 21 av 290 i landet

Totalt landar Härnösand på plats 21 av 290 bland landets alla kommuner. En placering som är väldigt bra, men som också kan bli bättre.

- Vi strävar hela tiden efter att bli bättre och att landa längre upp i avfallstrappan, det vill säga att vi i första hand minimerar avfallet och återbrukar mer, säger Hedlund. En stor del av ansvaret för detta landar på producenterna, genom att hitta smarta lösningar som är mindre resurskrävande. Men vi som avfallshanterare påverkar i den grad vi kan, hur mycket av de förpackningar som samlas in och att återvinns på ett korrekt sätt. I Härnösand har vi till exempel valt att erbjuda flerfackskärl för att underlätta utsorteringen för våra kunder, och det har gett resultat.

Kontakt

Irene Hedlund, Affärsområdeschef Återvinning, 076-796 72 99, irene.hedlund@hemab.se

Avfallstrappan, eller ”avfallshierarkin”, är ett EU-direktiv som är antaget i den svenska miljöbalken och styr hur vårt avfall ska tas om hand. Avfallstrappans fem nivåer är: förebygga genom att minimera avfallet, återbruka, återvinna, utvinna energi och deponera.