Hållbara HEMAB kommer till dig!

Nu skickas vår hållbarhetsredovisning "Hållbara HEMAB" ut till alla hushåll och företag i Härnösands kommun.

Den här gången har mycket fokus lagts på våra medarbetare och deras roll i HEMABs hållbarhetsarbete - ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Vi hoppas att du ska finna läsningen intressant!

Förutom det berättar vi om våra hållbarhetsprojekt under året som gått och hur vi har arbetat med rekryteringar till nya och befintliga roller i bolaget. Den organisationsförändring vi har genomfört för att möta framtida behov får såklart en del utrymme och vi berättar även om vad tanken är bakom vårt arbete för "Ett HEMAB".

Som vanligt finns Hållbara HEMAB att läsa även digitalt på vår webbsida www.hemab.se/hallbarahemab. Där kommer även vår årsredovisning finnas tillgänglig efter årsstämman 17 maj.

God läsning!

Kontakt

Fredrik Olsson, Chef Kund och marknad, fredrik.olsson@hemab.se, 073-089 30 69