Hållbara HEMAB i din brevlåda!

Idag landar vår hållbarhetsredovisning för 2020 i din brevlåda. Den har fått namnet Hållbara HEMAB och innehåller delar av vårt hållbarhetsarbete under 2020.

Att prata om året 2020 utan att vidröra coronapandemin skulle kännas konstigt, men vi hoppas du ska hitta mycket annat som känns intressant att läsa om också.

- Vi berör alla hållbarhetsaspekter i hållbarhetsredovisningen, även om den inte berör allt vårt hållbarhetsarbete. Det här ger ändå en inblick i våra insatser och det tycker vi känns viktigt, konstaterar Fredrik Olsson, Chef för Kommunikation och marknad.

Fullständig årsredovisning efter årsstämman

Bland annat kan härnösandsborna i år läsa om vårt arbete med social hållbarhet och rekryteringar, vårt ekologiska hållbarhetsarbete, som inte bara omfattar matavfall och återvinning, och självklart finns det även exempel på hur vi arbetar med ekonomisk hållbarhet. Tidigare års produkt Om HEMAB var bitvis relativt siffertung med fokus på ekonomi vilket har förändrats till årets utgåva.

- Vi har valt att banta den ekonomiska årsredovisningen i år, till förmån för mer redaktionellt utrymme, men hela årsredovisningen med alla siffror kommer att finnas tillgänglig på vår webb efter årsstämman den 18 maj, berättar Olsson. Vi kommer även sända delar av årsstämman på webben med ett föredrag från vd om året som gått där tittarna får en ytterligare inblick i våra verksamheter. Jag hoppas att Hållbara HEMAB ska inspirera läsarna att göra egna hållbara val i vardagen och bjuda på en och annan aha-upplevelse.

Redan nu finns hållbarhetsredovisningen tillgänglig digitalt på www.hemab.se/hallbarahemab.

Kontakt

Fredrik Olsson, Chef Kommunikation och marknad, 073-089 30 69, fredrik.olsson@hemab.se