Fullpumpat med växtkraft från biogödsel

På Häggby gård har det i somras försökodlats med gödsel från matavfall och erfarenheterna har varit goda.

Det var i slutet av juni som HEMAB ställde frågan till Synnöve Häggdin om att i mindre skala prova odla med hjälp av det biogödsel som blir en restprodukt vid framställningen av biogas i Äland.

Jag valde då, som en del av min praktik på utbildningen ”Odla i Norr” vid Hola Folkhögskola, att anlägga en 12 m2 odling av prydnadspumpor som jag gödslade med biogödslet, säger Synnöve. Totalt använde jag 1,5 kg gödsel per kvadratmeter blandat med mycket vatten och resultatet har varit väldigt bra.

Bra för miljö och ekonomi

Att ta tillvara på den rötrest som uppstår när matavfallet blivit till biogas är ett sätt att ytterligare sluta det lokala kretsloppet i Härnösand.

– Det är ett miljömässigt väldigt bra alternativ till konstgödsel, säger Jonathan Grip som är chef för Utveckling och projekt på HEMAB. Vårt gödsel tillverkas lokalt till skillnad från importerat konstgödsel och dessutom utnyttjar vi matavfallets fulla kapacitet som näringsgivare vilket är klokt, både ekologiskt och ekonomiskt.

Synnöve Häggdin vittnar också om fördelarna med gödslet.

Biogödslet från HEMAB har mycket bra växtkraft och jag bedömer att jag kommer kunna odla prydnadspumpor på samma odlingsbäddar utan att gödsla nästa år, säger Synnöve. Det har också varit lätt att hantera och använda, även om lukten är annorlunda jämfört med de traditionella alternativen. Jag ser det här som en folkhälsofråga i förlängningen och jag vill vara en del av att sluta det lokala kretsloppet vilket biogödslet i allra högsta grad bidrar till.

Fortsatta utredningar

Nästa steg för HEMABs biogödsel är fortsatta utredningar och en eventuell KRAV-märkning.

Det kvarstår en del för oss att göra innan vi kan lansera produkten brett, säger Jonathan Grip. Den försöksverksamhet som både bedrivits på Häggby gård och via SLU på Nordviksskolan hjälper oss i vårt fortsatta arbete och vi vill tacka Synnöve för henne fina engagemang och nyttiga input till oss.

Kontakt

Jonathan Grip, chef Utveckling och projekt, 070-847 46 71, jonathan.grip@hemab.se

Synnöve Häggdin vittnar om ett lätthanterligt och bra gödsel - utmärkt för prydnadspumpor!