Framtidens fjärrvärme kan komma från solen

Fjärrvärme enbart från solenergi under perioden april till och med oktober är helt klart möjligt, men är det rimligt? Den frågan utreds just nu av Kaveh Sohbati, student inom energiteknik vid Umeå Universitet, som utför sitt examensarbete hos HEMAB.

Projektets syfte är att studera om det går att finna en plats att uppföra en lämplig och ekonomiskt hållbar solfångaranläggning som kan ersätta den idag producerade fjärrvärmen under perioden april till och med oktober.

– Kaveh ska inom ramarna för sitt examensarbete presentera en teknisk lösning samt upprätta en nuvärdeskalkyl på denna anläggning såsom om den förverkligades, säger Jonathan Grip, utvecklingschef på HEMAB. Det handlar inte enbart om solfångare utan även eventuellt värmelager och distributionsledning.

I examensarbetet ingår även att kartlägga nuvarande sommarproduktion av fjärrvärme i Härnösand avseende effekt, energi och bränslekostnad samt att genomföra en analys av toppmoderna alternativa solfångare avseende pris, kvalitet och effektivitet.

- Resultaten av ett lyckat examensarbete kommer att vara till stor nytta för oss på HEMAB, säger Grip.

Spännande men bisarr övergång från studentlivet till yrkeslivet

Med anledning av den uppkomna situationen med Corona-pandemin sätts inte bara tekniska kunskaper på prov. Distansarbete bidrar med ytterligare en dimension där Kaveh Sohbati behöver ha tät dialog via Skype och mail med sina handledare både på HEMAB och vid Umeå Universitet.

- Situationen är annorlunda och jag upplever en rolig men ändå bisarr övergång från studentlivet till yrkeslivet, hemifrån, genom datorskärmen, säger Kaveh Sohbati. Jag tar ett steg i taget och följer upprättad tidplan, men trots det smyger sig viss stress på när det närmar sig slutet av arbetet. Jag lär mig nya saker och är positivt överraskad över hur djupt man kan gå i ämnet.

Kontakt

Jonathan Grip, Utvecklingschef, 070-847 46 71, jonathan.grip@hemab.se

Andreas Einarsson, Skolsamverkan, 070-657 75 26, andreas.einarsson@hemab.se

Bild på ung kille

Kaveh Sohbati genomför sitt examensarbete om Solenergi i fjärrvärmeproduktionen vid HEMAB under veckorna 13-20 vårterminen 2020. Foto: Privat.