Fortsatt arbete med sanering

Efter gårdagens tillbud med utsläpp vid Kraftvärmeverket fortsätter saneringsarbetet under kvällen och natten.

Räddningstjänsten i samarbete med bland andra Kustbevakningen fortsätter under kvällen och natten arbetet med att sanera och suga upp den dieselolja som läckt ut.

HEMAB bistår detta arbete med resurser i form av sugbilar och det finns i nuläget ingen prognos över när saneringsarbetet kan avslutas.

Kontakt

Fredrik Olsson, chef Kommunikation och marknad, 0730-89 30 69, fredrik.olsson@hemab.se