Först i Sverige - integrerad mätvärdesinsamling och styrning av gatubelysning

2015 började HEMAB att använda samma tekniska utrustning (Omnia) som används för insamling av mätvärden att även nyttjas för styrning av gatubelysning i kommunen. Det var Härnösand först i Sverige med.

Idag är teknisk utrustning och mjukvara intrimmade och styrningen fungerar mycket bra.

- Viss intrimning har skett under åren av de så kallade koncentratorerna som måste kommunicera på rätt sätt med rätt elmätare för att kunna bryta respektive slå på strömmen vid rätt tillfälle. Numera behöver vi inte arbeta mycket med själva styrningen, den bara fungerar, säger tekniker Mikael Edfors.

Ett modigt men lönsamt beslut

Beslutet om samnyttjande av den tekniska plattformen för att tjäna två syften fattades i samförstånd med ägaren av gatubelysningen Härnösands kommun. Det var ett framsynt och modigt beslut

- Eftersom vi var först att prova leverantörens teknik på detta sätt visste vi att det kunde uppstå utmaningar som behövde lösas, och det gjorde det, säger Magnus Eriksson entreprenadchef elnät. Härnösandsbor upplevde tänd gatubelysning mitt på dagen och tvärtom och nedsläckta gator trots nattmörker. Men nu är allt sådant löst och vi har en högeffektiv administration som spar pengar årligen avseende styrningen.

Styrning med ljusrelä eller klocka? – beror på var du bor

Totalt finns 129 elmätare under vilka alla Härnösand kommuns gatubelysningsstolpar är samlade. Dessa elmätare utgör även strömbrytare för gatubelysningen. 6 av dessa elmätare sitter på landsbygden och får styrningsimpuls från ett atomur (klocka). Övriga elmätare får kommando från ljusrelä.

- Ljusreläet sitter placerat vid vårt kontor på Västra Ringvägen, säger Edfors. Vissa höstdagar kan fenomen uppstå som innebär att ljusreläet slår till mitt på dagen någon timme för att sedan gå ifrån igen. Sådant ”fladder” är att likna med instrumenteringen i moderna bilar som lyser upp ibland när du kör in under en viadukt för att sedan slockna igen när du passerat. Ljuset kan vara skumt och balanserar på gränsen till när ljusreläet reagerar.

- Atomuren som styr de 6 belysningsgrupperna på några platser på landsbygden är aktiverade alla årets månader medan alla andra belysningsgrupper är helt avstängda under juni till augusti, centrum undantaget, säger Edfors.

Ny LED teknik i samband med gatuarbeten

Varje år investeras i en del ny belysning och då är det uteslutande modern LED-teknik som används. Synpunkter och förslag från kommuninnevånare och gatuombyggnationer är sammanhang där belysning ofta uppgraderas.

- Det är kommunens budget som styr vad som byts ut och moderniseras, säger Eriksson. Oftast prioriteras insatser av trygghetskaraktär eller där det redan är planerade gatuarbeten för då uppstår logiska och ekonomiskt fördelaktiga samordningsfördelar.

Rapportera gärna om du ser trasiga lampor

Kundservice på HEMAB tar emot och registrerar alla felanmälningar såsom trasiga lampor, lutande stolpar eller andra felaktigheter på gatubelysningen.

Varje år bidrar Härnösandsborna med 200-300 felanmälningar vilket vi är tacksamma för, säger Eriksson. Alla anmälningar omvandlas till arbetsorder för åtgärd. Tiden från anmälan till åtgärd varierar mellan några dagar upp till en månad beroende på typ av fel. Exempelvis så prioriteras trasiga ljuspunkter vid övergångsställen. Detta styrs av driftavtalet mellan HEMAB och ägaren av gatubelysningen, Härnösands kommun.

Kontakt

Felanmälan gör du till Kundservice: 0611-55 75 00 eller kundservice@hemab.se

Magnus Eriksson, entreprenadchef elnät, magnus.eriksson@hemab.se, 070-1885077

Bild på gatukorsning i villaområde i gryningsljus

Längs Frideborgsgatan har ny LED-belysning byggts samtidigt som de nyligen avslutade gatuarbetena genomförts. I vänsterkant på bilden syns nya LED-belysningspunkter med vitare sken och på Kapellgatan till höger i bild syns traditionellt gulare ljus från så kallade Natriumlampor. Foto: Andreas Einarsson.

Tidig morgon med soluppgång i bostadsområde

LED belysning avtecknas mot himlen på Frideborgsgatan och strax till höger i bild precis ovanför taknocken syns en Natriumlampa på Grönkullavägen. Foto: Andreas Einarsson.