Fördelningen av årets utdelning av vindkraftpengar beslutad

Hela 30 ansökningar har inkommit varav åtta har beviljats bidrag på sammanlagt 199 000 kronor som kommer att leda till nya attraktioner eller upplevelser för boende och besökare i Härnösand.

- Det är glädjande att se att intresset för detta är så stort, säger Fredrik Olsson, chef Kommunikation och marknad på HEMAB. Vi är många som på olika sätt brinner för att utveckla vår hembygd och det fanns ett stort antal riktigt spännande projekt att titta på den här gången. Stort tack till alla föreningar som skickat in ansökningar!

På grund av det stora intresset har omfattande prioriteringar behövts göras och totalt har följande åtta ansökningar beviljats medfinansiering:

Vårdkasen

Bänkar och grillplatser - Härnösands OK

Äventyrsbana och utegym - Hemsö IF

Inköp av jolle - Härnösands Segelsällskap (HSS)

Naturnära stig i Judeby längs Judeån - Västbygdens intresseförening

Barnaktiviteter, sommar 2021 - Säbra hembygdsförening

Spjutås

Ny handikappanpassad flytbrygga i Värptjärn - SFK Strömsländan

Grillplats och bod - Häggdångers intresseförening

Vinterled och dass - Friluftsfrämjandet

Bakgrund HEMABs vindkraft i Härnösand - Vårdkasen och Spjutåsberget

HEMAB har beslutat att avsätta 1 procent av investeringen och 1 procent av bruttointäkterna årligen för Vindkraft Vårdkasen, till satsningar på natur och friluftsliv i Vårdkasenområdet. Motsvarande avsättningar sker även från Spjutåsberget. Syftet med de avsatta pengarna är att bidra till satsningar som ökar attraktionsvärdet, höjer kvaliteten av och stimulerar det rörliga friluftslivet, idrott- och naturupplevelser samt rekreation och turism i respektive anläggnings närområde. För Vårdkasen är det geografiska målområdet nu utvidgat till hela Härnösands kommun.

Beslutsgruppen, som består av representanter från HEMAB, HEMABs styrelse, Samhällsförvaltningen och Samhällsnämnden, ska utifrån inkomna ansökningar och idéer fatta beslut om fördelning av de pengar som finns tillgängliga. Pengar kan komma att fonderas mellan åren om beslutsgruppen finner så lämpligt, det vill säga alla ackumulerade pengar behöver inte nyttjas vid respektive beslutstillfälle.

Ansök redan nu

Nästa ansökningsperiod, som avslutas torsdag 31 mars 2022, är redan öppen. Välkommen med din ansökan via denna sida, Ansökan om vindkraftpengar Länk till annan webbplats..

Kontakt

Fredrik Olsson, chef Kommunikation och marknad, 073-089 30 69, fredrik.olsson@hemab.se