Förbehandling för ett renare matavfall

Nu har vi investerat i en förbehandling som rensar ur och avskiljer föroreningar från matavfallet i Äland. Målet är att denna investering ska minska antalet driftstopp i anläggningen och även skapa goda förutsättningar för att ta emot mer matavfall i framtiden.

Förorenat matavfall har länge varit ett problem för oss. Plast, metall och annat oorganiskt material i matavfallet har ställt till det i processen för att framställa biogas. Nu finns en ny del installerad i anläggningen som är ett steg i rätt riktning mot renare avfall.

- För varje kilo matavfall som kommer in till anläggningen kan vi ersätta en deciliter diesel med fordonsgas. Så varje matavfallspåse som kommer in gör skillnad. Vi vill såklart optimera mängden biogas som framställs, så att vi bidrar till att ersätta de fossila drivmedlen i så stor utsträckning som möjligt, säger Örjan Nordhage, Projektledare på HEMAB.

Förbehandlingen sorterar bort stora delar av de föroreningar som följer med matavfallet och gör att vi får ett renare substrat som går in i rötkammaren där biogasen framställs.

- Vi hoppas att vi ska minska ner på antalet driftstopp i anläggningen och få en mer störningsfri produktion med den här investeringen, säger Nordhage.

Mera matavfall på gång in

Från 1 januari 2023 blir det krav på att alla Sveriges kommuner ska erbjuda ett system för separat insamling och biologisk behandling av matavfall. Med en utbyggd biogasanläggning* i Äland kommer vi ha förutsättningar att ta emot omkring 15 000 ton matavfall, mot dagens cirka 4 500 ton. En enorm skillnad som kommer att vara en resurs även för våra grannkommuner. Förbehandlingen som nu installerats är också en förutsättning för den utbyggnaden.

- Vi har tidigare använt oss av torr-rötning i biogasframställningen. Nu tillsätter vi vätska i förbehandlingen och får ett mer flytande substrat som matas in i processen. Vi går från skruvbart till pumpbart, vilket är en förutsättning för projektekonomin, konstaterar Nordhage.

Inkörning och optimering av anläggningen

Allt är dock inte klappat och klart än. Förbehandlingen måste provas och justeras under alla årstider för att optimeras och ges bästa möjliga förutsättningar.

- Nu på vintern fryser matavfallet och för att kunna mata in det behöver vi tillsätta mer vätska än vi önskar. Troligen kommer det behövas betydligt mindre vätska under sommaren. Det är sådana detaljer vi behöver finjustera nu innan vi ser de långsiktiga effekterna av förbehandlingen, säger Örjan Nordhage.

Nästa steg är själva utbyggnaden av rötanläggningen, med bland annat en ny rötkammare och bufferttank för förbehandlat substrat som ska göra att rötning även kan ske på helgerna utan att personal måste finnas på plats.

* Projektet delfinansieras av Naturvårdsverket (Klimatklivet).

Kontakt

Örjan Nordhage, Projektledare, 073–093 82 30, orjan.nordhage@hemab.se

Föroreningar i matavfallet kan vara plast, metall och även textilier. Med den nya förbehandlingen kan detta till stor del sorteras ut och, istället för att ställa till det i biogasprocessen, gå till förbränning.