Flisning av risplan fortgår

I dag torsdag 16/7 är risplanen vid kraftvärmeverket avstängd.

Flisningen av materialet vid risplanen nedanför kraftvärmeverket fortsätter idag torsdag. Vi hälsar våra kunder varmt välkomna till att lämna ris och sly vid Älands återvinning. Arbetet vid kraftvärmeverket förväntas pågå fram till 18 i eftermiddag.

Kontakt

Niclas Hallin-Ståhl,Underhållsingengör HEMAB, 070 639 68 50, niclas.hallin@hemab.se

Flisning pågår vid risplanen nedanför kraftvärmeverket. Foto:Emilia Edmark